Hotărârea nr. 208/2007

Hotărârea 208/2007 - Aprobarea listei obiectivelor de investitii finanţate din taxa specială de apă pentru anul 2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

H OT Ă R Ă R E

privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 21.202 din 14.03.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială pentru anul 2007:

Văzând avizul comisiei de specialitate.

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pe anul 2007 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 208 din 30 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 208/2007


Lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pe anul 2007

- mii RON-

Denumirea obiectivului

Propuneri 2007 taxa speciala

Ob.l

înlocuirea rețelelor de apa potabila pe străzile:

• Lucrări in continuare: Romulus Vuia/finalizare, Sucevei/finalizare, Aramei'finalizare, Radauti/finalizarc.Giordano Bruno/partial, L. Kovari/ finalizare, Sighisoarei/partial, Calea Turzii/partial. Eremia Grigorescu, Timișului.

400,00

Ob.2

Extinderea si reabilitarea rețelelor de canalizare pe străzile:

• Lucrări in continuare: Aiudului. Turnu Roșu. Băii. Migdalului. Sportului. Barbu Lautaru. Fundătură. Dobrogei. Romulus Vuia. Vasile Carlova. Ilarie Chendi. Zarandului. Bradului. Fabricii de Chibrituri

1.000.00

Ob.3

Reabilitarea rețelelor de apa si canalizare din mun.Cluj-Napoca etapa a IV -a:

•    Lucrări noi:

Apa: Tarnavelor. Lunetei, Straja. Transilvaniei. Iosif Vulcan, Anina/partial, Dionisie Roman, Bobalnei/partial, Grivitei, Margaritarilor, Margaului, Codrului/partial, Vladeasa, Diaconul Coresi, Madach Imre, Zambilei. Ion Andreescu, Rarau, Vantului partial. Magaziei. Al. Sahia, Iasomiei. Jan Huss, Vasile Lucaciu, Ecaterina Varga, Izei/ , Brutarilor. Av. Ioan Pop de Cluj, Copacilor, Fânului. Frumoasa, Lucernei, Pripor, Straja. Zborului, Zaharia Carcalechi, Caraiman,TriajuIui/partial. Oradiei;

400, 00

..........

Canal: Jean Jaures. Păltiniș, Ecaterina Varga, Kovari;

TOTAL TAXA SPECIALA PENTRU APA

1.800,00