Hotărârea nr. 182/2007

Hotărârea 182/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu de locuinte colective si amenajări str. Colonia Borhanci f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu de locuințe colective și amenajări str. Colonia Borhanci f.n.

Consiliu] local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D, pentru construire ansamblu de locuințe colective și amenajări pe str. Colonia Borhanci f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 9474 din 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire ansamblu de locuințe colective și amenajări pe str. Colonia Borhanci f.n, beneficiar: S.C. Mobile Distributian S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 9474/8172 din 13.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire ansamblu de locuințe

colective și amenajări pe str. Colonia Borhanci f.n, beneficiar: S.C. Mobile Distributian S.R.L. prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, regimul de înălțime, organizarea incintei, ocuparea terenului. POT=35 % și CUT= 1,2 ADC/mp teren.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 9474/8172 din 13.02.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 182 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)