Hotărârea nr. 174/2007

Hotărârea 174/2007 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC. Rogil Impex SRL pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 77.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Rogil Impex SRL pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Pasteur nr. 77.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Rogil Impex SRL pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 77 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 450 din 21.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Rogil Impex SRL pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 77, în suprafață de 142,79 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă asociere Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Rogil Impex SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 77, în suprafață de 142,79 mp, cu o cotă de asociere de 5030 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin mixt.

Art.2 - Termenul asocierii este de doi ani de la data adoptării hotărârii.

Art,3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr.174 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)