Hotărârea nr. 172/2007

Hotărârea 172/2007 - Prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 456 din 22.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor I și II;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata închirierii este de doi ani sau până la soluționarea revendicării ori până la vânzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, respectiv la data vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002 pentru spațiile aflate în acestă situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. univ. dr. Vasile FlorirvStamatian

Nr. 172 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Anexă 1 la Hotărârea nr. 172/2007

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII CONTRACTULUI

TERMEN

DATA AVIZ COMISIE MIXTA

1.

S.C. Vita Impex SRL

P-ta Unirii nr. 28

28.11.2006

2 ani

21.03.2007

2.

S.C. Polartek Sport SRL

str. Universității nr. 8

03.04.2007

2 ani

21.03.2007

3.

S.C. Femina SRL

B-dul Eroilor nr. 43

06.05.2006

2 ani

21.03.2007

4.

S.C. Confort Super-Service SRL

B-dul Eroilor nr. 17

29.03.2007

2 ani

21.03.2007

5.

S.C. Oxigen SRL

P-ta Unirii nr. 13

30.03.2007

2 ani

21.03.2007

6.

Centrul Medical “A-MED1CA”

B-dul Eroilor nr. 7

24.06.2004

2 ani

21.03.2007-

7.

S.C. Tehnolemn Soc.

Coop.Mestesugareasca

str. Moților nr. 39

28.11.2006 ’

2 ani

21.03.2007

8.

S.C. Tehnolemn Soc. Coop.

Mestcsugareasca

str. Gh. Baritiu nr. 14

28.11.2006. •

2 ani

21.03.2007

9.

Saracut Vasile

str. Moților nr. 38

29.11.2006

2 ani

21.03.2007

10.

S.C. Rodipet SRL

str. Cuza Vodă nr. 16

28.11.2006

2 ani

21.03.2007

11.

Mocanu Emil

str. Moților nr. 20-22

28.11.2004

2 ani

21.03.2007

12.

As. Foștilor Soldați din Detașamentele de munca Fortata

str. Prahovei nr. 4

28.11.2006

2 ani

21.03.2007

13.

Marton Ana

str. Horea nr.38-40

28.11.1999

2 ani

21.03.2007

14.

S.C. Agerami Imobiliar SRL

str. Memorandumului nr. 2

28.11.2006

2 ani

21.03.2007

15.

S.C. Impex Deco SRL

str. Memorandumului nr. 2

28.11.2006

2 ani

21.03.2007

16.

S.C. Compania de Bere S.A.

str. Berăriei nr. 1-3

28.11.2006

2 ani

21.03.2007

17.

As. Junimea Varta Romaneasca

B-dul Eroilor nr. 2

01.04.2000

2 ani

21.03.2007

18.

Asociația Prietenia

str. Decebal Nr. 10

08.04.2004

2 an

21.03.2007

19.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

str. Arinilor nr. 1IV

13.04.2007

2 ani

21.03.2007

20.

S.C. Utilart Import Export SRL

B-dul Eroilor nr. 34

31.03.2007

2 ani

21.03.2007

21.

Asociația de Proprietari

str. Republicii nr. 12

2 ani

21.03.2007

22

S.C. Electrica S.A SDFEE Transilvania Nord

Str. Samuil Micu nr. 2

28.11.2006

2 ani

22.02.2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția fondului imobiliar de stat


DIRECTOR

STEFANIA FERENCZ

■■

SEF BIROU

DANIEL CIMPEAN


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția fondului imobiliar de stat                                   ,A ncxă II la Hotărârea nr. 172/2007

NR. CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

CHIRIE CONFORM

HCL 672/2004

TERMEN

SUPRAFA

TA

1.

S.C. Vita Impex SRL

P-ta Unirii nr. 28

77

2 ani

15,47

2.

S.C. Polartek Sport SRL

str. Universității nr. 8

1345,28

2 ani

98,73

3.

S.C. Femina SRL

B-dul Eroilor nr. 43

676

2 ani

23,30

4.

S.C. Confort Super-Service SRL

B-dul Eroilor nr. 17

628

2 ani

47,05

5.

S.C. Oxigen SRL

P-ta Unirii nr. 13

1505

2 ani

145,29

6.

Centrul Medical “A-MEDICA”

B-dul Eroilor nr. 7

462   ■

2 ani

37,16

7.

S.C. Tehnolemn Soc.

Coop.Mestcsugareasca

str. Moților nr. 39

865,92

2 ani

56,28

8.

S.C. Tehnolemn Soc. Coop.

Mestesugareasca

str. Gh. Baritiu nr. 14

868,4

2 ani

38,77

9.

Saracut Vasile

str. Moților nr. 38

85,6

2 ani

28,17

10.

S.C. Rodipct SRL

str. Cuza Vodă nr. 16

325

2 ani

19,58

11.

Mocanu Emil

str. Moților nr. 20-22

174,3

2 ani

67,5

12.

As. Foștilor Soldați din Detașamentele de munca Fortata

str. Prahovei nr. 4

5,6

2 ani

22,7

13.

Marton Ana

str. Horea nr.38-40

244,1

2 ani

12,9

14.

S.C. Agerami Imobiliar SRL

str. Memorandumului nr.

2

225,7

2 ani

17,11

15.

S.C. Impex Dcco SRL

str. Memorandumului nr.

2

395

2 ani

27,33

16.

S.C. Compania de Bere S.A.

str. Berăriei nr. 1-3

3782

2 ani

99,5

17.

As. Junimea Varia Romaneasca

B-dul Eroilor nr. 2

16

2 ani

66,55

18.

Asociația Prietenia

str. Decebal Nr. 10

4,86

2 an

.   19,47

19.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

str. Arinilor nr. 1IV

33,38

2 ani

133,50

20.

S.C. Utilart Import Export SRL

B-dul Eroilor nr. 34

629

2 ani

43,56

21.

Asociația de Proprietari

str. Republicii nr. 12

195,20

2 ani

33,40

22.

S.C. Electrica S.A SDFEE Transilvania Nord

Str. Samuil Micu nr. 2

7660

2 ani

211


SEF BIROU

DANIEI CIMPEAN