Hotărârea nr. 164/2007

Hotărârea 164/2007 - Alocarea sumei de 306.500 de lei de la bugetul local pe anul 2007, unitătilor de învătământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru organizarea unor activităti educative, cultural-artistice, sportive, editare de publicatii si acordare de premii, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 306.500 de lei de la bugetul local pe anul 2007 unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru organizarea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, editare de publicații și acordare de premii, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 306.500 de lei de la bugetul local pe anul 2007 unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru organizarea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, editare de publicații și acordare de premii, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, Ioan Liviu Chiorean, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Palfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacon Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdcan, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 19.430 din 9.03.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 306.500 de lei de la bugetul local pe anul 2007 unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru organizarea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, editare de publicații și acordare de premii, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 306.500 de lei de la bugetul local pe anul 2007 unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru organizarea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, editare de publicații și acordare de premii, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.Nr. 164 din 13 martie 2007 (I lotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 164/^007.Nr. crt.

INSTITUȚIA ȘCOLARĂ

SUMA ALOCĂt/^—

U L

1.

Școala “Ioan Bob”

5.000 lei

2.

Școala “Emil Isac”

4.000 lei

3.

Școala “Nicolae Iorga”

3.500 lei

4.

Școala “Ioan Lupaș”

2.000 lei

5.

Școala “Octavian Goga”

4.000 lei

6.

Școala “Augustin Bena”

2.500 lei

7.

Școala “Simion Bămuțiu”

3.000 lei

8.

Școala “Ion Creangă”

7.000 lei

9.

Școala “Iuliu Hațieganu”

5.000 lei

10.

Școala “Liviu Rebreanu”

4.500 lei

11.

Școala “Constantin Brâncoveanu” (fostă nr. 3) + (Școala nr. 6 care s-a unit cu Școala “C. Brâncoveanu”)

3.500 lei

12.

Școala “Nicolae Titulescu”

4.500 lei

13.

Școala “Constantin Brâncuși”

4.000 lei

14.

Școala “Ion Agârbiceanu”

7.000 lei

15.

Școala “David Prodan”

4.000 lei

16.

Școala “Traian Darjan”

2.500 lei

17.

Școala “Horea”

6.000 lei

18.

Școala “Radu Stanca” (fostă nr. 10)

4.000 lei

19.

Școala “Alexandru Vaida-Voevod”

6.000 lei20.

Școala Specială nr. 1

2.000 lei

Z O

21.

Școala Specială pentru Deficienți de Auz nr. 1

2.000 lei

/*

22.

Școala Specială pentru Deficienți de Auz nr. 2

2.000 lei

U w

23.

Școala Specială - Centrul de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată

2.000 lei

\ 0 l k . , •

24.

Școala “Samus”

3.000 lei

1 v

25.

Școala Specială “Transilvania”

3.000 lei

26.

Liceul Waldorf

2.000 lei

27.

Liceul Teologic Reformat

2.000 lei

28.

Liceul Teoretic “Eugen Pora”

4.000 lei

29.

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”

6.500 lei

30.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia”

2.500 lei

31.

Liceul de Arte Plastice ”R. Ladea”

4.000 lei

32.

Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”

10.500 lei

33.

Liceul Teoretic “Apaczai Csere Janos”

5.000 lei

34.

Liceul de Muzică “Sigismund Toduță”

5.500 lei

35.

Liceul Teologic Adventist “Maranatha”

2.000 lei

36.

Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai”

7.000 lei

37.

Liceul Teologic Baptist “Emanuel”

2.000 lei

38.

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”

6.000 lei

39.

Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu”

4.000 lei

40.

Liceul Teoretic “Brasai Samuel”

7.000 lei

41.

Liceul Teologic Romano-Catolic

2.000 lei

42.

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”

12.000 lei

43.

Liceul Teoretic “Avram Iancu”

7.500 lei

44.

Liceul Teoretic “Bathory Istvan”

7.000 lei

45.

Liceul pentru Deficienți de Vedere

2.500 lei

46.

Liceul Teologic Unitarian “Janos Zsigmond”

3.500 lei

47.

Liceul cu Program Sportiv

3.000 lei

4 L


 A'/^

48.

Colegjul Național “George Barițiu”

4.000 lei

49.

Colegiul Național “Emil Racovița”

5.000 lei

MW

50.

Colegiul Economic ”Dr. Iulian Pop”

7.000 lei

A wB

51.

Colegiul Tehnic de Construcții “Anghel Saligni”

7-000 lei

52.

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”

6.000 lei

53.

Colegiul Tehnic “Energetic”

4.500 lei

54.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Raluca Ripan”

4.500 lei

55.

Colegiul Național ”George Coșbuc”

10.000 lei

56.

Colegiul Național Pedagogic “Gheorghe Lazăr”

4.000 lei

57.

Colegiul Tehnic de Comunicații “Augustin Maior”

5.000 lei

58.

Colegiul Tehnic “Napoca” (fostul Grup Școlar Industrie Ușoară)

5.000 lei

59.

Grup Școlar de Chimie Industrială “Terapia”

5.000 lei

60.

Grup Școlar Forestier

3.000 lei

61.

Grup Școlar Electrotehnic “Edmond Nicolau”

5.000 lei

62.

Grup Școlar Material Rulant “Unirea”

5.000 lei

63.

Grup Școlar Industrial Tehnofrig

5.000 lei

64.

Grup Școlar “Aurel Vlaicu”

4.000 lei

65.

Grup Școlar Agricol “Alexandru Borza”

5.000 lei

66.

Grup Școlar “Victor Babeș”

5.000 lei

67.

Seminarul Teologic Liceal Roman-Unit “I.Micu Klein”

2.000 lei

68.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

2.000 lei

TOTAL GENERAL

306.500 lei

4 L


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Comisia dc evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabjle

Consiliul local a stabilit regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile public activități nonprofit de interes local.

Comisia de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activități nonprofit dc interes local, s-a întrunit în data dc 9 martie 2007., în următoarea componență:

 • 1. Molnos Lajos - consilier

 • 2. Eugen Pop - consilier

 • 3. Maria Dulcă - consilier

 • 4. Adrian Gurzău - consilier

 • 5. Ciprian Adrian Păun - consilier.

Din partea executivului Primăriei au participat două persoane cu drept de vot, Raimonda Boian - director, Filipaș Cristofor - șef serviciu, Marius Pamfiloiu, secretarul Comisiei (fără drept de vot).

Comisia a efectuat verificarea și selectarea celor 92 de proiecte propuse de solicitanți. Membrii comisiei au decis ca proiectele vizând probleme de protecție socială și cele referitoare la culte să fie analizate la următoare ședință a comisiei. Prezentăm, mai jos,

Anexa de alocare a sumelor

 • I .Asociația Kolozsvar Tarsasag - 10.000 lei

 • 2. Consorțiul Organizațiilor Studențești din Cluj - 10.000 lei

 • 3. Asociația Studenților în Studii Internaționale -10.000 lei

4.Inspectoratul Școlar Județean Cluj - 25.000 lei

 • 5. Asociația Studenților Arhitecți - 30.000 lei

 • 6. Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici -30.000 lei

 • 7. Fundația Civitas pentru Societate civilă -10.000 lei

8.Societatea Maghiară Tehnico- Științifică din Transilvania - 12.000 lei

 • 9. Asociația Economiștilor Maghiari din România -7.000 lei

 • 10. Asociația Pro Janos Zsigmond - 5.000 lei

 • II .Fundația Deșire - 4.000 lei

12.Asociația Bogancs-Zurbolo Egyesulet - 5.000 lei

13.Societatea Carpatină Ardeleană - 10.000 lei

 • 14. Fundația Culturală Apostrof -55.000 lei

 • 15. Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români din Transilvania - 2.000 lei

 • 16. Consorțiul Studenților- 5.000 lei

 • 17. Uniunea Folclorică Transilvania -5.000 lei

 • 18. Asociația Femeilor împotriva Violenței-ARTEMIS - 6.800 lei

 • 19. Asociația Folclorică Someșul Napoca - 15.000 lei

 • 20. Liga Contra Tabagismului - 2.000 lei

 • 21. Asociația Organizația Județeană Cluj a cadrelor militare în rezervă și în retragere - 8.000 lei

 • 22. Fundația Tranzit - Tranzit Alapitvany - 30.000 lei

 • 23. Centrul de Resurse pentru Diversitate Etno-Culturală - 10.000 lei

 • 24. Asociația Culturală Minerva - 70.000 lei


25.Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania -20.000

 • 26. Bridge Language Study House - 20.000 lei

 • 27. Asociația Culturală Helikon - 55.000 lei

 • 28. Fundația Cultural-Folclorică DATINA - 5.000 lei

29.Opera Maghiară din Cluj-Napoca - 50.000 lei

 • 30. Asociația Creștină a Tinerilor-YMCA -10.000 lei

 • 31. Fundația Millenium - 10.000 lei

 • 32. Asociația PROTIN - 6.000 lei

 • 33. Eterna Epigramă - 30.000 lei

 • 34. Fundația Semnal M - 20.000 lei

 • 35. Asociația de prietenie K.ORUNK- 55.000 lei

 • 36. Asociația Tinerilor Creștini din Transilvania - 2.000 lei

 • 37. Centrul de inițiativă pentru mediu - 10.000 lei

 • 38. Fundația Culturală Echinox - 30.000 lei

 • 39. Biblioteca Județeană Octavian Goga - 75.000 lei

 • 40. Fundația Kallos Zoltan - 15.000 lei

41.Societatea Studenților Europeniști - 1.500 Ici

 • 42. AIESEC- 2.000 lei

 • 43. Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a UAP din România -10.000 lei

 • 44. Universitatea Tehnică - 50.000 lei

 • 45. Fundația Bibliotecară Fleltai Gaspar - 25.000 lei

 • 46. Asociația Națională a Surzilor din România -25.000 lei

47.Societatea Culturală Lucian Blaga -50.000 lei

 • 48. Uniunea Scriitorilor din România- 70.000 lei

 • 49. Uniunea Generală a Pensionarilor din România -7.650 lei

 • 50. Revista STEAUA -10.000 lei

 • 51. Asociația Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor - 16.000 lei

 • 52. Biroul de Consiliere pentru Cetățeni -10.000 lei

 • 53. Fundația pentru Sănătatea Copilului - 30.000 Iei

54.Societatea Culturală Avram Iancu - 25.000 lei

 • 55. Filarmonica de Stat Transilvania -100.000 lei

 • 56. Prozatori clujeni contemporani (ediție bilingvă) - 70.000 lei

 • 57. Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca - 8.000 lei

 • 58. Filarmonica de Stat Transilvania (Toamna muzicală) - 50.000 lei

 • 59. Asociația Culturală "Cetatea Albă"- Transilvania Jazz Festival -50.000 lei

60.Organizația dc Caritate Eco-Phoenix - 10.000 lei

61.Centrul Cultural German Cluj-Napoca - 5.000 lei

62.Opera Națională Română - 50.000 lei

 • 63. Teatrul Național Lucian Blaga - 40.000 lei

 • 64. Revista Tribuna - 50.000 lei

65.Societatea Muzeului Ardelean - 6.000 lei

66.Grupul de Inițiativă Basarabeană - 15.000 lei

67.Institutul de Studii Clasice - 5.000 lei

68.Uniunea Studențească Maghiară din Cluj - 8.000 lei

TOTAL: 1.588.950 lei

De asemenea, a analizat propunerile de alocare a sumelor pentru școlile, colegiile și liceele din muncipiul Cluj-Napoca. S-a decis alocarea sumei 306.500 lei pentru unitățile de învățământ de pe raza municipiului.

în urma deliberărilor, membrii Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activități nonprofit de interes local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca au propus alocarea sumei de 1.588.950 lei de la bugetul local pe anul 2007 în vederea susținerii unor proiecte și instituții culturale clujene.

Conform Regulamentului, Serviciul învățământ, cultură va fi însărcinat cu redactarea celor două proiecte pentru viitoare ședință a Consiliului local.Membrii Comisiei - .

Eugen 1

Maria Dulcă - consilier Adrian Gurzău - consilier Ciprian Adrian Păun - consilier Raimonda Boian - director Filipaș Cristofor -șef serviciu Lupea Lucia - juristă 1


IVIIlVUIHBld r .          Z

Pop - consilier ‘JpjK   /z V

Dulcă - consilier


Secretar comisie

Marius Bamfiloiu j F