Hotărârea nr. 163/2007

Hotărârea 163/2007 - Alocarea sumei de 1.588.950 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru activităti nonprofit de interes local, potrivit procesului-verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare a procedurii de selectie,. întocmit de către Comisia de evaluare si selectionare, conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1. 588.950 lei (RON) de la bugetul local pe anul 2007 pentru activități nonprofit de interes local, potrivit procesului-verbal de stabilire a proiectelor câștigătoare a procedurii de selecție, întocmit de către Comisia de evaluare și selecționare, conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1. 588.950 lei de la bugetul local pe anul 2007 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, loan Liviu Chiorean, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia loan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu loan Nistor, Palfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacon Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, loan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdcan, Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 19.968 din 9.03. 2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 1. 588.950 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru activități nonprofit de interes local, potrivit procesului-verbal de stabilire a proiectelor câștigătoare a procedurii de selecție, întocmit de către Comisia de evaluare și selecționare, conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 1. 588.950 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru activități nonprofit de interes local, potrivit procesului-verbal de stabilire a proiectelor câștigătoare a procedurii de selecție, întocmit de către Comisia de evaluare și selecționare, conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2, Sumele alocate nu pot fi folosite pentru acordarea de salarii și onorarii, pentru activități de investiții și cumpărarea unor obiecte de inventar, conform art. 3 al. 4 și 5 din Legea nr. 350/2005 și O.G. nr. 45/2003.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.


Nr. 163 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului

Anexă la Hotărâre^


Cluj-Napoca


alocările de sume

activități it

1 .Asociația Kolozsvar Tarsasag

- 10.000 lei

2.Consorțiul Organizațiilor Studențești din Cluj

- 10.000 lei

3.Asociația Studenților în Studii Internaționale

-10.000 lei

4.Inspectoratul Școlar Județean Cluj

- 25.000 lei

5.Asociația Studenților Arhitecți

- 30.000 lei

6.Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici

-30.000 lei

7.Fundația Civitas pentru Societate civilă

-10.000 lei

8.Societatea Maghiară Tehnico- Științifică din Transilvania

- 12.000 lei

9.Asociația Economiștilor Maghiari din România

-7.000 lei

10.Asociația Pro Janos Zsigmond

- 5.000 lei

11 .Fundația Deșire

- 4.000 lei

12.Asociația Bogancs-Zurbolo Egyesulct

- 5.000 lei

13.Societatea Carpatină Ardeleană

- 10.000 lei

14.Fundația Culturală Apostrof

-55.000 lei

15.Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români din Transilvania

- 2.000 lei

16.Consorțiul Studenților

- 5.000 lei

17.Uniunea Folclorică Transilvania

-5.000 lei

18.Asociația Femeilor împotriva Violenței-ARTEMIS

- 6.800 lei

19.Asociația Folclorică Someșul Napoca

- 15.000 lei

20.Liga Contra Tabagismului

- 2.000 lei

21 .Asociația Organizația Județeană Cluj a cadrelor militare

în rezervă și în retragere

- 8.000 lei

22.Fundația Tranzit - Tranzit Alapitvany

- 30.000 lei

23.Centrul de Resurse pentru Diversitate Etno-Culturală

- 10.000 lei

24.Asociația Culturală Minerva

- 70.000 lei

25.Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania

- 20.000 lei

26.Bridge Language Study House

- 20.000 lei

27.Asociația Culturală Helikon

- 55.000 lei

28.Fundația Cultural-Folclorică DATINA

- 5.000 lei

29.Opera Maghiară din Cluj-Napoca

- 50.000 lei

30.Asociația Creștină a Tinerilor-YMCA

-10.000 lei

31 .Fundația Millenium

- 10.000 lei

32.Asociația PROTIN

- 6.000 lei

33.Eterna Epigramă

- 30.000 lei

34.Fundația Semnal M

- 20.000 lei

35.Asociația de prietenie Korunk

- 55.000 lei

36.Asociația Tinerilor Creștini din Transilvania

- 2.000 lei

37.Centrul de inițiativă pentru mediu

- 10.000 lei

38.Fundația Culturală Echinox

- 30.000 lei

39.Biblioteca Județeană Octavian Goga

- 75.000 lei

40.Fundația Kallos Zoltan

- 15.000 lei

41 .Societatea Studenților Europeniști

- 1.500 lei

42.AIESEC

- 2.000 lei

43.Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a UAP din România

-10.000 lei

44.Universitatea Tehnică

- 50.000 lei

45.Fundația Bibliotecară Heltai Gaspar

- 25.000 lei

46.Asociația Națională a Surzilor din România

-25.000 lei

47.Societatea Culturală Lucian Blaga

-50.000 lei

48.Uniunea Scriitorilor din România

- 70.000 lei

49.Uniunea Generală a Pensionarilor din România

- 7.650 lei

50. Revista Steaua

- 10.000 lei

51.Asociația Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor

- 16.000 lei

52. Biroul de Consiliere pentru Cetățeni

-10.000 lei

53.Fundația pentru Sănătatea Copilului

- 30.000 lei

54.Societatea Culturală Avram Iancu

- 25.000 lei

55. Filarmonica de Stat Transilvania

-100.000 lei

56.Prozatori clujeni contemporani (ediție bilingvă)

- 70.000 lei

57.Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca

- 8.000 lei

58. Filarmonica de Stat Transilvania (Toamna muzicală)

- 50.000 lei

59.Asociația Culturală "Cetatea Albă"- Transilvania Jazz Festival

- 50.000 lei

60.Organizația de Caritate Eco-Phoenix

- 10.000 lei

61.Centrul Cultural German Cluj-Napoca

- 5.000 lei

62.Opera Națională Română

- 50.000 lei

63. Teatrul Național Lucian Blaga

- 40.000 lei

64.Revista Tribuna

- 50.000 lei

65.Societatea Muzeului Ardelean

- 6.000 lei

66.Grupul de Inițiativă Basarabeană

- 15.000 lei

67.Institutul de Studii Clasice

68.Uniunea Studențească Maghiară din Cluj

/o >

/ &■ /

1.588.95(1 Iei

Jj

/Ir)


PROCES -VERBAL

Prin Hotărârea nr. 304 din 20 aprilie a.c., conform Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, Consiliul local a stabilit regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes local.

Comisia de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activități nonprofit de interes local, s-a întrunit în data de 9 martie 2007., în următoarea componență:

 • 1. Molnos Lajos - consilier

 • 2. Eugen Pop - consilier

 • 3. Maria Dulcă - consilier

 • 4. Adrian Gurzău - consilier

 • 5. Ciprian Adrian Păun - consilier.

Din partea executivului Primăriei au participat două persoane cu drept de vot, Raimonda Boian - director, Filipaș Cristofor - șef serviciu, Marius Pamfiloiu, secretarul Comisiei (fără drept de vot).

Comisia a efectuat verificarea și selectarea celor 92 de proiecte propuse de solicitând. Membrii comisiei au decis ca proiectele vizând probleme de protecție socială și cele referitoare la culte să fie analizate la următoare ședință a comisiei. Prezentăm, mai jos,

Anexa de alocare a sumelor

 • I .Asociația Kolozsvar Tarsasag - 10.000 lei

 • 2. Consorțiul Organizațiilor Studențești din Cluj - 10.000 lei

 • 3. Asociația Studenților în Studii Internaționale -10.000 lei

4.Inspectoratul Școlar Județean Cluj - 25.000 lei

 • 5. Asociația Studenților Arhitecți - 30.000 lei

 • 6. Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici -30.000 Ici

 • 7. Fundația Civitas pentru Societate civilă -10.000 lei

8.Societatea Maghiară Tehnico- Științifică din Transilvania - 12.000 lei

 • 9. Asociația Economiștilor Maghiari din România -7.000 lei

 • 10. Asociația Pro Janos Zsigmond - 5.000 lei

 • II .Fundația Deșire - 4.000 lei

12.Asociația Bogancs-Zurbolo Egycsulet - 5.000 lei

13.Societatea Carpatină Ardeleană - 10.000 lei

 • 14. Fundația Culturală Apostrof -55.000 lei

 • 15. Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români din Transilvania - 2.000 lei

 • 16. Consorțiul Studenților- 5.000 lei

 • 17. Uniunea Folclorică Transilvania -5.000 lei

 • 18. Asociația Femeilor împotriva Violenței-ARTEMIS - 6.800 lei

 • 19. Asociația Folclorică Someșul Napoca - 15.000 lei

 • 20. Liga Contra Tabagismului - 2.000 lei

21 .Asociația Organizația Județeană Cluj a cadrelor militare în rezervă și în retragere - 8.000 lei

 • 22. Fundația Tranzit - Tranzit Alapitvany - 30.000 lei

 • 23. Centrul de Resurse pentru Diversitate Etno-Culturală - 10.000 lei

 • 24. Asociația Culturală Mincrva - 70.000 lei


25.Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania -

 • 26. Bridge Language Study House - 20.000 lei

 • 27. Asociația Culturală Helikon - 55.000 lei

 • 28. Fundația Cultural-Folclorică DATINA - 5.000 lei

29.Opera Maghiară din Cluj-Napoca - 50.000 lei

30.Asociația Creștină a Tinerilor-YMCA -10.000 lei

31 .Fundația Millenium - 10.000 lei

 • 32. Asociația PROTIN - 6.000 lei

 • 33. Eterna Epigramă - 30.000 lei

 • 34. Fundația Semnal M - 20.000 lei

 • 35. Asociația de prietenie KORUNK- 55.000 lei

3 6.Asociația Tinerilor Creștini din Transilvania - 2.000 lei

3 7.Centrul de inițiativă pentru mediu - 10.000 lei

 • 38. Fundația Culturală Echinox - 30.000 lei

 • 39. Biblioteca Județeană Octavian Goga - 75.000 lei

 • 40. Fundația Kallos Zoltan - 15.000 lei

41.Societatea Studenților Europeniști - 1.500 lei

 • 42. AIESEC- 2.000 lei

 • 43. Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a UAP din România -10.000 lei

 • 44. Universitatea Tehnică - 50.000 lei

 • 45. Fundația Bibliotecară Heltai Gaspar - 25.000 lei

 • 46. Asociația Națională a Surzilor din România -25.000 lei

47.Societatea Culturală Lucian Blaga -50.000 lei

 • 48. Uniunea Scriitorilor din România- 70.000 lei

 • 49. Uniunea Generală a Pensionarilor din România -7.650 lei

 • 50. Revista STEAUA -10.000 lei

51 Asociația Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor - 16.000 lei

 • 52. Biroul de Consiliere pentru Cetățeni -10.000 lei

 • 53. Fundația pentru Sănătatea Copilului - 30.000 lei

54.Societatea Culturală Avram Iancu - 25.000 lei

 • 55. Filarmonica de Stat Transilvania -100.000 lei

 • 56. Prozatori clujeni contemporani (ediție bilingvă) - 70.000 lei

 • 57. Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca - 8.000 lei

 • 58. Filarmonica de Stat Transilvania (Toamna muzicală) - 50.000 lei

 • 59. Asociația Culturală "Cetatea Albă"- Transilvania Jazz Festival -50.000 lei

60.Organizația de Caritate Eco-Phoenix - 10.000 lei

61 .Centrul Cultural German Cluj-Napoca - 5.000 lei

62.Opera Națională Română - 50.000 lei

 • 63. Teatrul Național Lucian Blaga - 40.000 lei

 • 64. Revista Tribuna - 50.000 lei

65.Societatea Muzeului Ardelean - 6.000 lei

66.Grupul de Inițiativă Basarabeană - 15.000 lei

67.Institutul de Studii Clasice - 5.000 lei

68.Uniunea Studențească Maghiară din Cluj - 8.000 lei

TOTAL: 1.588.950 lei


De asemenea, a analizat propunerile de alocare a sumelor pentru școlile, colegiile și liceele din muncipiul Cluj-Napoca. S-a decis alocarea sumei 306.590 lei pentru unitățile de învățământ de pe raza municipiului.

în urma deliberărilor, membrii Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activități nonprofit de interes local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca au propus alocarea sumei de 1.583.950 lei de la bugetul local pe anul 2007 în vederea susținerii unor proiecte și instituții culturale clujene.

Conform Regulamentului, Serviciul învățământ, cultură va fi însărcinat cu redactarea celor două proiecte pentru viitoare ședință a Consiliului local.Membrii Comisiei , .

Eugen Pop - consilier 1

Maria Dulcă - consilier

Adrian Gurzău - consilier Ciprian Adrian Păun - consilier Raimonda Boian - director Filipaș Cristofor -șef serviciu Lupea Lucia - juristă^^^^


Secretar comisie

Marius Pamfiloiu

IM