Hotărârea nr. 161/2007

Hotărârea 161/2007 - Alocarea sumei de 1.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, pentru SCS CFR-Ecomax SA, în vederea sustinerii activitătii competitionale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijin Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, pentru S.C.S. CFR-ECOMAX SA, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, pentru S.C.S. CFR-ECOMAX SA, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Adrian Cătană, Ioan Liviu Chiorean, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Palfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacon Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghc Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 11160 din 09.02.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 1.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, pentru S.C.S. CFR-ECOMAX SA, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă alocarea sumei de 1.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, pentru S.C.S. CFR-ECOMAX SA, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.


Nr. 161 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)