Hotărârea nr. 160/2007

Hotărârea 160/2007 - Alocarea sumei de 3.315.000 lei de la bugetul local pe anhul 2007 structurilor sportive, în vederea sustinerii activitătii competitional, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, H.G. br. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3.315.000 lei de Ia bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.236.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Adrian Cătană, Ioan Liviu Chiorean, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Palfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacon Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 10887 din 08.02.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 3.236.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, privind propunerea de susținere a activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 3.315.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2, Anexa nr. 1, ce reprezintă tabelul cu repartizarea sumelor, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.


Nr. 160 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr.116


SITUAȚIEcu repartizarea sumei de 3.315.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea susținerii activi structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-decembrie 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

C.S. „Universitatea”


1.


2.

3.


C.S. Municipal

C.S. U„Politchnica”


1.297.000 lei din care: - secția de atletism - 70.000 lei;

 • - secția de baschet fem. - 160.000 lei;

 • - secția de handbal fem. - 307.000 lei calendar int. - 207.000 lei

- C.E. - 100.000 lei;

 • - secția de handbal mase.- 150.000 lei;

 • - secția de judo          -100.000 lei;

 • - secția de rugby         - 350.000 lei;

 • - secția de volei feminin - 80.000 lei;

 • - secția de volei mase. - 80.000 lei.


420.000

145.000


lei;

lei din care: - secția de aeromodele

 • - secția de bridge

 • - secția e karate

 • - secția de polo


 • - 20.000 lei;

 • - 10.000 Iei;

 • -  80.000 lei;

 • - 35.000 lei.


 • 4.

 • 5.

 • 6.


C.S.S. „Viitorul”

C.S. „Voința”

C.S. „U-Mobitelco”


300.000

110.000

450.000 lei: - calendar int. - 300.000 lei;

-C.E.         - 150.000 lei.


lei; lei;


7.


C.F.F. „Clujana”- secția de fotbal feminin - 120.000 Ici: - calendar int. - 900.000 lei;

-C.E.-300.000 lei.


 • 8. C.S. „Colegiul Tehnic Napoca”

 • 9. C.S. „CFR”

 • 10. C.S. „Poli karate”

 • 11. C.S. BMP Motorsport

 • 12. C.S „P.H.” Baschet

 • 13. C.S. „GENS”

 • 14. C.S.„Lamont”

 • 15. C.S. Fotbal Tenis „Răzvan”

 • 16. C.S. „Tehnofrig”

 • 17. C.S. „Provolei Junior”

 • 18. C.S. „Passo-Doble”

 • 19. C.S. „Delta Power”

 • 20. C.S. Karate „Vulturul”

 • 21. C.S. „Compass”

 • 22. C.S. „TranSilva”

 • 23. C.S. „Societatea Pro Orientare’

 • 24. C.S. „Dumi Fitness”

 • 25. C.S. „Dynamic”

 • 26. C.S. Grup Șc. Mat. Rul. Unirea

 • 27. C.S. „Jandarmul”

 • 28. A.S. „Probaschet Junior”

 • 29. C.S. „Kameleon”

 • 30. C.S. „Ardealul”

 • 31. C.S. „Titan Club”

 • 32. C.S. „Savu Racing”

 • 33. C.S. „U.M.F”


60.000 lei;

35.000 lei;

20.000 lei;

40.000 lei; 19.000 lei; 73.000 lei; 29.000 lei; 17.000 lei; 18.000 lei;

8.000 lei

7.000 lei;

7.000 lei; 7.000 lei; 3.000 lei;

5.000 lei; 5.000 lei; 5.000 lei;

7.000 lei; 16.000 lei 15.000 lei; 19.000 lei;

7.000 lei;

14.000 Iei; 7.000 lei;

20.000 lei; 10.000 lei.