Hotărârea nr. 159/2007

Hotărârea 159/2007 - Alocarea sumei de 378.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentatiei de efort, în hrană sau alimente la cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru 157 sportivi, la o alocatie de 8 lei/sportivi/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 378.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentației de efort, în hrană sau alimente la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru 157 sportivi, la o alocație de 8 lei/sportiv/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 339.120 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentației de efort. în hrană sau alimente la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. pentru 157 sportivi, la o alocație de 8 lei/sportiv/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Adrian Cătană, loan Liviu Chiorean, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia loan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu loan Nistor, Palfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru lacon Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, loan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 11012 din 08.02.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea suinei de 339.120 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentației de efort, în hrană sau alimente la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru 157 sportivi, la o alocație de 8 lei/sportiv/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 378.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentației de efort, în hrană sau alimente la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru 157 sportivi, la o alocație de 8 lei/sportiv/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu

sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

a. C.S. Municipal

80 sportivi;

k. C.S. „Dynamic”

3 sportivi;

b. C.S. „Dumi Fitness”

3 sportivi;

1. C.S. „Poli Karate”

4 sportivi;

c. C.S. „Jandarmul”

4 sportivi;

m. C.S. „Sănătatea”

• 20 sportivi;

d. C.S. „Delta Power”

3 sportivi;

n. C.S. „Vulturul”

- 3 sportivi;

e. C.S. „CFR”

-   13 sportivi;

o. C.S. „Probaschet Junior”

-  6 sportivi;

f. C.S. „ Ardealul”

3 sportivi;

p. FC „Universitatea 1919”

- 18 sportivi.

g. C.S. „Tehnofrig”

4 sportivi;

Total:

175 sportivi.

li. C.S. „Passo-Doble”

4 sportivi;

i. C.S. Fotbal Tenis „Răzvan”

4 sportivi;

j .C.S. „Titan Club”

3 sportivi;

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Cantina de ajutor social și

pensiune și Direcția economică.

Nr. 159 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)