Hotărârea nr. 158/2007

Hotărârea 158/2007 - Alocarea sumei de 740.880 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentatiei de efort, în hrană la cantine, alimente sau în numerar, pentru 343 sportivi, la o alocatie de 8 lei/sportivi/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 740.880 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentației de efort, în hrană la cantine, alimente sau în numerar, pentru 343 sportivi, la o alocație de 8 lei/sportiv/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 740.880 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentației de efort, în hrană la cantine, alimente sau în numerar, pentru 343 sportivi, la o alocație de 8 lei/sportiv/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului și a cnsilierilor locali Adrian Cătană, Ioan Liviu Chiorean, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Palfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru lacon Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 11046 din 08.02.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 740.880 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentației de efort, în hrană la cantine, alimente sau în numerar, pentru 343 sportivi, la o alocație de 8 lei/sportiv/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1, Se aprobă alocarea sumei de 740.880 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea asigurării alimentației de efort, în hrană la cantine, alimente sau în numerar, pentru 343 sportivi, la o alocație de 8 lei/sportiv/zi, în perioada ianuarie-decembrie a.c. (270 de zile), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

 • a. C.S.’Universitatea”

 • b. C.S.U. Bl -rugby

 • c. C.S. „PH” Baschet

 • d. C.F.F. „Clujana”

 • e. L.P.S. „Colegiul Th. „Napoca”

 • f. C.S.S. „Cetate” Deva

 • g. C.S. „GENS”

 • h. C.S.S. „Viitorul”

 • i. C.S.. „Lamont”

 • j. C.S.U. „Politehnica”


 • -  65 sportivi;

 • - 30 sportivi;

 • -  6 sportivi;

 • - 20 sportivi;

 • - 50 sportivi;

 • -  3 sportivi;

 • - 25 sportivi;

 • - 70 sportivi;

 • -  6 sportivi;

 • - 20 sportivi;


k.C.S. Gr. Șc. Mat. Rulant „Unirea” - 14 sportivi;


1. C.S. „Voința”


- 34 sportivi.


Total: 343 sportivi

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 158 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)