Hotărârea nr. 157/2007

Hotărârea 157/2007 - Alocarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competitii de nivel international în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Directia pentru Sport a Judetului Cluj, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competiții de nivel internațional în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Cluj, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competiții de nivel internațional în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Adrian Cătană, Ioan Liviu Chiorcan. Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Palfi Carol. Adrian Ciprian Păun, Petru Iacon Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache. Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 11099 din 08.02.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competiții de nivel internațional în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. L Se aprobă alocarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competiții de nivel internațional în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Cluj, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Anexa, ce reprezintă tabelul cu repartizarea sumelor, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Elevii și studenții vor beneficia de o reducere de 50% din costul biletului de intrare la manifestările sportive desfășurate cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.


Nr. 157 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ

TABEL


cu repartizarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competiții de nivel internațional în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

  • 1. Trofeul „Carpați” - handbal feminin            - 100.000 lei;

  • 2. Raliul „Napoca” - automobilism               -   20.000 lei;

  • 3. Semimaratonul „Napoca”- atletism            -   10.000

  • 4. Trofeul Campionilor - polo                     -   64.000

  • 5. „Romanian Open” - tenis de masă             -   20.000

  • 6. „Cluj-Napoca în Guinness Book”              -   18.000

  • 7. Gala Campionilor Clujeni - organizare și premii -  72.000