Hotărârea nr. 156/2007

Hotărârea 156/2007 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Directiei Politiei Comunitare, în vederea premierii câştigătorilor concursului privind protectia mediului, cu sprijinul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Direcției Poliției Comunitare, în vederea premierii câștigătorilor concursului privind protecția mediului, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Direcției Poliției Comunitare, în vederea premierii câștigătorilor concursului privind protecția mediului, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Adrian Cătană, Ioan Liviu Chiorean, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Palfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacon Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop. Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghc Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 19427 din 08.03.2007 al Direcției învățământ, cultură privind propunerea de alocare a sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Direcției Poliției Comunitare, în vederea premierii câștigătorilor concursului privind protecția mediului, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

republicată,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Direcției Poliției Comunitare, în vederea premierii câștigătorilor concursului privind protecția mediului (trei premii unu = 1.500 lei; cinci premii doi = 1.500 lei; șapte premii trei = 1.400 lei ; șase mențiuni = 600 lei), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Poliția Comunitară, Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.

Nr. 156 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


oretarul municipiului, jr. Aurora/Tărmure