Hotărârea nr. 155/2007

Hotărârea 155/2007 - Alocarea sumei de 320.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul Inimii „Prof. Dr. N. Stăncioiu” din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 320.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul inimii “Prof. Dr. N. Stăncioiu ” din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 320.000 lei din bugetul local pe anul 2007pentru Institutul inimii “Prof. Dr. N. Stăncioiu "din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, Ioan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea. Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Pălfi Car ol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacob Pântea, Mir cea Cosmin Pe trie, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Pușca n;

Analizând Referatul nr. 18754 din 06.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 320.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul inimii “Prof. Dr. N. Stăncioiu "din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1- Se aprobă alocarea sumei de 320.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul inimii “Prof. Dr. N. Stăncioiu "din municipiul Cluj-Napoca, după cum urmează:

  • •  Terapie intensivă - tâmplărie pvc și covor antistatic - 200.000 lei;

  • •  Cardiologie intervențională - tămplărie pvc și covor antistatic -120.000 lei.

Art. 2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 155 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)