Hotărârea nr. 149/2007

Hotărârea 149/2007 - Alocarea sumei de 2.400.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic Judetean de urgentă Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.400.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic Județean deUrgență Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.400.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic Județean deUrgență Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, Ioan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Mor ar iu. Silviu Ioan Nistor, Pâlfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacoh Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vas i le Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 18752 din 06.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 2.400.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic Județean deUrgență Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 2.400.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic Județean deUrgență Cluj-Napoca, după cum urmează:

 • •  Clinica diabet - lucrări de mansardare, compartimentare, restructurare și reabilitare saloane-350.000 lei;

 • •  Clinica medicală I - lucrări amenajare terapie medicală - 200.000 lei;

 • •  Pavilion direcțiune - lucrări mansardare, compartimentări și restructurare - 250.000 lei;

 • •  Clinica ginecologie I — lucrări mansardare parțială, compartimentări, restructurare și reabilitare saloane - 500.000 lei;

 • •  Clinica oftamologie - lucrări reabilitare demisol - 100.000 lei;

 • •  Laborator anatomie patologică - lucrări amenajare camera rece și instalații de ventilație -200.000 lei;

 • •  Clinica endocrinologie - expertiză tehnică, lucrări de proiectare și execuție - 150.000 lei;

 • •  Clinica radiologie - lucrări reabilitare instalații, reparații și reabilitare - 100.000 lei;

 • •  Clinica chirurgie I- lucrări mansardare, amenajare ambulatoriu, reabilitare - 150.000 lei;

 • •  Clinica neurologie - continuare lucrări Pavilionul I și VI - 200.000 lei;

» Incinta spitalului - completare, reabilitare covor asfaltic - 100.000 lei;

 • •  Clinica dermatologie - reparații construcții și instalații - 100.000 lei.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință, sile Flprin Stamatian


Contrasemnează: rul municipiului, mure

Nr. 149 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)