Hotărârea nr. 148/2007

Hotărârea 148/2007 - Alocarea sumei de 547.500 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea achizitionării si acordării unor pachete pentru copii din familiile beneficiare de ajutor social, copiii si adultii cu handicap, persoanele vârstnice aflate în evidentele Serviciului protectie socială, precum si alte persoane beneficiare fde servicii sociale din partea unor Organizatii neguvernamentale acreditate si copiii anagajatilor aparatului de specialitate al Primarului, cu ocazia unor sărbători din cursdul anului calandaristic 2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 547.500 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea achiziționării și acordării unor pachete pentru copiii din familiile beneficiare de ajutor social, copiii și adulții cu handicap, persoanele vârstnice aflate în evidențele Serviciului protecție socială, percum și alte persoane beneficiare de servicii sociale din partea unor Organizații neguvernamentale acreditate și copiii angajaților aparatului de specialitate al Primarului, cu ocazia unor sărbători din cursul anului calendaristic 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de 547.500 lei în vederea achiziționării și acordării a 9550 pachete pentru copiii din familiile beneficiare de ajutor social, copiii și adulții cu handicap, persoanele vârstnice aflate în evidențele Serviciului protecție socială, percum și alte persoane beneficiare de servicii sociale din partea unor Organizații neguvernamentale acreditate și a 700 pachete pentru copiii angajaților aparatului propriu de specialitate al Primarului, cu ocazia unor sărbători din cursul anului calendaristic 2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul Serviciului protecție socială înregistrat sub nr. 17.393/01.03.2007 prin care se propune alocarea sumei de 547.500 lei de la bugetul local pe anul 2007, de la capitolul bugetar 51.02 Autorități publice, în vederea achiziționării unui număr de minim 2355 - maxim 4800 pachete cu dulciuri și minim 2245 - maxim 4750 pachete cu produse alimentare, la prețul de maxim 50 lei/pachet (inclusiv TVA), precum și a 700 pachete cu dulciuri pentru copiii angajaților aparatului de specialitate al primarului la prețul de 100 lei/pachet (inclusiv TVA);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 6 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 547.500 lei de la bugetul local pe anul 2007, de la capitolul bugetar 51.02 Autorități publice, în vederea achiziționării unui număr de minim 2355 -maxim 4800 pachete cu dulciuri și minim 2245 - maxim 4750 pachete cu produse alimentare, la prețul de maxim 50 lei/pachet (inclusiv TVA), precum și a 700 pachete cu dulciuri pentru copiii angajaților aparatului propriu de specialitate al Primarului la prețul de 100 lei/pachet (inclusiv TVA), și acordarea acestora conform Anexei care face parte integrantă din

hotărâre, după cum urmează:

Nr. crt.

Categorie beneficiari

Tip pachet

Preț lei/pac.

Data propusă pt. acordare pachete / Nr. pachete estimate

1.

Copii

Dulciuri

50

01 Iunie 2007

„Ziua copilului”/2355

Crăciun 2007 / 2445

2.

Persoane vârstnice și adulți cu handicap

Produse alimentare

50

27 Mai 2007 „Rusalii”/2245

Crăciun 2007/2505

3.

Copiii angajaților aparatului de specialitate al Primarului

Dulciuri

100

Crăciun 2007 / 700


ART. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul protecție socială și Direcția economică.

inte de ședință,

asilc Florin Stamatian


Nr. 148 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


mtwncipiului,

ORĂȚĂRMURECONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA SERVICIUL PROTECȚIE SOCIALA


ANEXĂ la Hotărârea
TABEL NOMINL

cuprinzând instituțiile și organizațiile propuse să beneficieze de cadouri pentru copii, persoa handicap, cu ocazia sărbătorii Rusaliilor și a Zilei copilului - 2007

Nr. crt.

Instituția

Adresa

Telefon/ Persoana de contact

Tipul       fir.

pachetuîui| pachet^

1. Grupai. Pachete cu dulciuri

1.

Serviciul protecție socială

Piața Unirii, nr. 1

596030/3050

Vaier Morar

dyfaurm

X. * r

ii 1. LZ

2.

Serviciul administrație publică locală, autoritate tutelară

Piața Unirii, nr. 1

596030/3010 Traian Runcan

dulciuri

' 200

3.

Centrul de Zi “Țara Minunilor”

Înfrățirii, nr. 15

416215 Claudiu Caulea

dulciuri

33

4.

Asociația “Providența - Gondviseles -

Fursorge”

Cetății, nr. 10

536475 Essig Elena

dulciuri

12

5.

Asociația Femeilor Reformate din Ardeal - AKSZA

E. Racoviță, nr. 59

536354 Modi Attila

dulciuri

24

6.

Asociația Nevăzătorilor din România -Filiala Cluj

Piața Avram lancu, nr. 2

590877 Mihai Irimia

dulciuri

53

7.

Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motor

M. Kogalniceanu, nr. 8

592075 Doina Tudorică

dulciuri

131

8.

Centrul de îngrijire și Asistență Cluj-Napoca

21 Dec 1989, nr.

413877

dr. Liviu Popa

dulciuri

110

9.

Centrul de Zi “Sfânta Maria”

Milton Lehrer, nr. 18

0723-608872 Ana Maria llieș

dulciuri

20

10.

Asociația Surzilor

G-ral Traian Moșoiu nr. 74

596496

Marius Hurgoi

dulciuri

100

11.

Fundația Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Motor

Aviator Badescu, nr. 32

599888 Ioana Boca

dulciuri

80

12.

Grădinița nr. 4

Arinilor, nr. 4

0744-641449 Genica Andro

dulciuri

131

13.

Grădinița specială Malteză

Haiducului, nr. 9

432326 Mirela Codreanu

dulciuri

16

14.

Asociația Filantropică Medical Creștină

„Christiana”

P-ța Avram lancu, nr. 18

457552 Mircioiu Crișan

dulciuri

85

15.

Uniunea Creștină din România

Str. Năsăud, nr. 2

410164

Mătieș Ion

dulciuri

50

16.

Congregația Surorilor Maicii Domnului

Str. Fagului, f.n.

442614

Huja Eudochia

dulciuri

10

17.

Prison Fellowship România

Str. Sobarilor, nr. 29

Str. Oașului, nr. 298

415980 Asăvoaie Constantin

dulciuri

190

18.

Centrul Bugetar Creșe

dulciuri

250

TOTAL

2355

2. Grupa 11. Pachete cu produse alimentare                                    ,

19.

Serviciul protecție socială

Piața Unirii, nr. 1

596030/3050

Vaier Morar

alimente

1329

20.

Centrul de Zi pt. Vârstnici nr. I

Str. Șt. O. Iosif, nr. 3

596030/3053 Mihaela Marcovici

alimente

120

21.

Centrul de Zi pt. Vârstnici nr. II

Str. Decebal, nr. 21

434667 Maria Bobina

alimente

120

22.

Clubul Pensionarilor

21 Dec 1989, nr. 108

590573

Augustin Gabor

alimente

120

23.

Asociația Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj

B-dul Eroilor, nr. 10/5

591404 Rus Lucreția

alimente

40

24.

Filiala Cluj a Uniunii Generale a Pensionarilor din România

B-dul Eroilor, nr. 44

595410 Veturia Burduhos

alimente

300

25.

Fundația de Caritate Herald

Str. Magaziei, nr. 20

406162 Rimona Goiți

alimente

58

26.

Fundația pt. îngrijirea Vârstnicului

Str. Mehedinți, nr. 15

457961

Ana Tudoran

alimente

100

27.

Asociația de Ajutor Familial ASISTMED

Str. Decebal, nr.21

434667

Mureșan Lucia

alimente

58

TOTAL

2245

TOTAL GENERAL

4600

Relații suplimentare la telefon 596030/int. 3050, Serviciul Protecție socială.

ȘEF SERVICIU,

VALF.R MORAR