Hotărârea nr. 147/2007

Hotărârea 147/2007 - Alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, în vederea subventionării transportului în comun pentru studentii posesori ai Stud-cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, în vederea subvenționării transportului în comun pentru studenții posesori ai Stud-Cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, în vederea subvenționării transportului în comun pentru studenții posesori ai Stud-Cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, Ioan Liviu Chiorean, Alexandru Cordoș, Florca Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florca, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Rcmus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Palfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacon Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 10889 din 8. 02. 2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, în vederea subvenționării transportului în comun pentru studenții posesori ai Stud-Cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, în vederea subvenționării transportului în comun pentru studenții posesori ai Stud-Cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca,

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.