Hotărârea nr. 145/2007

Hotărârea 145/2007 - Alocarea sumei de 3997,8 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Asociatia de Locatari din calea Floresti nr. 58 A, municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3.997,8 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru ASOCIAȚIA DE LOCATARI din CALEA FLOREȘTI NR.58 A, municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.997,8 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru ASOCIAȚIA DE LOCATARI din CALEA FLOREȘTI NR.58A - proiect din inițiativa primarului',

Analizând Referatul nr. 18801 din 06.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 3.997,8 lei din bugetul local pe anul 2007pentru ASOCIAȚIA DE LOCATARI din CALEA FLOREȘTI NR.58A;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alocacă suma de 3.997,8 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru ASOCIAȚIA DE LOCATARI din CALEA FLOREȘTI NR.58A, pentru achitarea contravalorii taxei de deschidere a energiei electrice pentru spațiile comune și lift, conform facturilor nr. 1268946 și 1268948 din data de 19.12.2006.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință, v’asiJe Florin Stamatiațr

Nr. 145 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)