Hotărârea nr. 143/2007

Hotărârea 143/2007 - Alocarea sumei de 180.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 180.000 lei din bugetul local pe anul 2007pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, Ioan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond. Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Pălfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 18757 din 06.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 180.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 180.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic deRecuperare Cluj după cum urmează:

  • •  Corp F Hidroterapie - reparații capitale la construcții și instalații - 120.000 lei;

  • •  Electroterapie - reparații capitale la construcții și instalații - 60.000 lei.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 143 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)