Hotărârea nr. 142/2007

Hotărârea 142/2007 - Alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul Clinic de oncologie „Prof. dr. I. Chiricută” – Sectia Hematologie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul Clinic de Oncologie ” prof dr. I. Chiricuță ” - Secția Hematologie

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul Clinic de Oncologie" prof dr. I. Chiricuță” Secția Hematologie -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, loan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia loan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu loan Nistor, Pâlji Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, loan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 18744 din 06.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul Clinic de Oncologie "prof dr. 1. Chiricuță ” - Secția Hematologie;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul Clinic de Oncologie "prof dr. I. Chiricuță" - Secția Hematologie pentru supraetajarea corpului de clădire din incinta institutului.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 142 din 13 martie

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)