Hotărârea nr. 141/2007

Hotărârea 141/2007 - Alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Serviciul de ambulantă al judetului Cluj din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Serviciul de ambulanță al județului Cluj din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Serviciul de ambulanță al județului Cluj din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, Ioan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Pâlji Car ol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Pe trie, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 18746 din 06.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 200.000 iei din bugetul local pe anul 2007 pentru Serviciul de ambulanță al județului Cluj din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Serviciul de ambulanță al județului Cluj din municipiul Cluj-Napoca, pentru lucrări de reabilitare a clădirii centrale.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.Nr.141 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)