Hotărârea nr. 140/2007

Hotărârea 140/2007 - Aprobarea Transmiterii în folosintă gratuită a ambulantei de terapie intensivă mobilă si de salvare tip „C” Inspectoratului pentru Situatii de urgentă „Avram Iancu” al judetului Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a ambulanței de terapie intensivă mobilă și de salvare tip “C” Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Avram Iancu” al județului Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a ambulanței de terapie intensivă mobilă și de salvare tip “C” Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Avram Iancu” al județului Cluj - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Cătană Adrian, Chioran Liviu Ioan, Cordoș Alexandru, Dimitriu Ștefan Florea, Dulcă Maria, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Irsay Miklos. Laszlo Attila. Lăpușan Remus Gabriel, Molnos Lajos, Morariu Radu, Nistor Ioan Silviu, Palfi Carol, Păun Ciprian Adrian, Pântea Petru Iacob, Petric Mircea Cosmin, Pop Eugen, Pop Ioan, Postolache Nicoleta, Pușcaș Tudor Radu, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Stamatian Vasile Florin. Gurzău Adrian, Turdean Ovidiu Laurean. Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 17.811/445/05.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită a ambulanței de terapie intensivă mobilă și de salvare tip “C” Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Avram Iancu” al județului Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Avram Iancu” al județului Cluj, a ambulanței de terapie intensivă mobilă și de salvare tip “C”, pe o perioada de doi ani, cu posibilitatea prelungirii termenului.

Art. 2 - Se aprobă suportarea de la bugetul local a contravalorii asigurării ambulanței și aparaturii din dotarea sa.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 140 din 13 martie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu

25 voturi)

(/