Hotărârea nr. 137/2007

Hotărârea 137/2007 - Alocarea sumei de 16.874,55 lei (echivalentul în lei a 4950 euro la cursul Info Euro pe luna februarie 2007) de la bugetul local pe anul 2007 pentru Liga Apărării Drepturilor Omului LADO, filiala Cluj, reprezentând cofinantarea din partea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în proiectul „reteaua jurnalistilor pentru apărarea drepturilor omului”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T ĂR Ă R E privind alocarea sumei de 16.874,55 lei (echivalentul în lei a 4 950 euro la cursul Info Euro pe luna februarie 2007) de la bugetul local pe anul 2007

pentru Liga Apărării Drepturilor Omului LADO, filiala Cluj, reprezentând cofinanțarea din partea Consiliului local a municipiului Cluj Napoca, în proiectul

“Rețeaua jurnaliștilor pentru apărarea drepturilor omului”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 16.874,55 lei (echivalentul în lei a 4 950 euro la cursul Info Euro pe luna februarie 2007) de la bugetul local pe anul 2007 pentru Liga Apărării Drepturilor Omului LADO, filiala Cluj, reprezentând cofinanțarea din partea Consiliului local a municipiului Cluj-Napoca, în proiectul "Rețeaua jurnaliștilor pentru apărarea drepturilor omului” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.138 din 27.02.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 16.874,55 lei (echivalentul în lei a 4 950 euro la cursul Info Euro pe luna februarie 2007) de la bugetul local pe anul 2007 pentru Liga Apărării Drepturilor Omului LADO, filiala Cluj, reprezentând cofinanțarea din partea Consiliului local a municipiului Cluj Napoca, în proiectul "Rețeaua jurnaliștilor pentru apărarea drepturilor omului”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 16.874.55 lei (echivalentul în lei a 4 950 euro la cursul Info Euro pe luna februarie 2007) de la bugetul local pe anul 2007 pentru Liga Apărării Drepturilor Omului LADO, filiala Cluj, reprezentând cofinanțarea din partea Consiliul Local a municipiului Cluj-Napoca, în proiectul "Rețeaua jurnaliștilor pentru apărarea drepturilor omului

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 137 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)