Hotărârea nr. 895/2005

Hotărârea 895/2005 - Alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Judetene a Pensionarilor Cluj-Napoca în vederea acordării a 150 de pachete pentru persoanele în vârstă din municipiul Cluj-Napoca cu problemele sociale deosebite, sub egida consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

privind alocarea sumei de 6.000 lei (60.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Județene a Pensionarilor Cluj-Napoca în vederea acordării a 150 de pachete pentru persoanele în vârstă din municipiul Cluj-Napoca cu probleme sociale deosebite, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei (60.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Județene a Pensionarilor Cluj-Napoca în vederea acordării a 150 de pachete pentru persoanele în vârstă din municipiul Cluj-Napoca cu probleme sociale deosebite de la bugetul local pe anul 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierilor: Remus Lăpușan, Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Alexandru Cordoș și Ioan Gheorghe Vușcan;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. d și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei (60.000.000 ROL) de la bugetul local pc anul 2005 Asociației Județene a Pensionarilor Cluj-Napoca în vederea acordării a 150 de pachete pentru persoanele în vârstă din municipiul Cluj-Napoca cu probleme sociale deosebite, de la bugetul local pe anul 2005, sub egida Consiliuluil local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE,

Qmrian PĂUN

Nr. 895 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)