Hotărârea nr. 880/2005

Hotărârea 880/2005 - Aprobarea tarifelor pentru trasnportul de călători practicate de către RATUC Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către RATUC Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca, întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către RATUC Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.89560/413/16.12.2005 al Direcției economice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către RATUC Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/1998, ale Ordonanței de Urgență nr. 148/2000 precum și ale comunicării Direcției de statistică privind creșterea prețurilor bunurilor de consum;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 lit "d" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, începând cu data de 01.01.2006, creșterea tarifelor pentru R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Nr. 880 din 23 decembrie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, jr. Ciprian Păun


cu 19 voturi)PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL! I CLUJ-NAPOPCAPROPUNERE pentru ajustarea tarifelor la transportul în comun, începând cu data de 01.01.2006

Nr.crt

Felul călătoriei (relația)

Tarif actual RON

Propunere majorare

Acceptat

Obs

BILETE

1

Oraș 1 călătorie

Lio

1,20

1,20

2

Apahida

3,00

3,40

3,40

3

Baciu

L25

1,45

1,45

4

Chinteni

3,00

3.40

3,40

5

Florești

2,50

2,85

2,85

6

Sânicoara

2,50

2,85

2,85

7

Dezmir

2,50

2,85

2,85

8

Luna

3,00

3,40

3,40

9

Pata

3,00

3,40

3,40

10

Someșul Rece

4,00

4,55

4,55

11

Deuș

3,50

4,00

4,00

12

Boju

3,50

4,00

4,00

13

Beliș

13.50

13,50

13,50

ABONAMENTE ORĂȘENEȘTI

1

Zilnice

6,00

7,00

7,00

2

1 linie oraș

33,00

36,00

36,00

3

2 linii oraș

49,50

54,00

54,00

4

Total liniile nominalizate

71,50

78,00

78,00

5

Toate liniile nenominalizate

96,80

105,00

105,00

6

1 linie / 1 săpt.

9,00

10,00

10,00

7

2 linii/1 săpt.

18,00

20,00

20,00

8

Toate liniile/1 săpt.

23,00

30,00

30,00

ABONAMENTE PREORĂȘENEȘTI

1

Apahida

69,00

78,00

78,00

2

Apahida + 1 linie

102,00

114,00

114,00

3

Baciu

33,00

45,00

45,00

4

Baciu+1 linie

49,50

81,00

81,00

5

Boju

83,00

94,00

94,00

6

V. Chintăului

50,00

57,00

57,00

7

Chinteni

66,00

75,00

75,00

8

Chinteni+ 1 linie

99,00

1 1 1,00

11 1,00

| 9

Dezmir

56,00

64,00

64,00

10

Dezmir+1 linie

89,00

100,00

100,00

11

Deuș

86,00

98,00

98,00

12

Metro

40,00

46,00

46,00

13

Apahida, Sânicoara

36,00

41,00

41,00

14

Florești

53,00

60,00

60,00

15

Horești 1 linie

86,00

96,00

96.00

16

Luna de sus

72,00

82,00

82,00

17

Pata

66,00

75,00

75,00

18

Sânicoara

52,00

59,00

59,00

19

Sânicoara+1 linie

85,00

95,00

95,00

20

Someșul Rece

85,00

97,00

97,00

21

Cluj- Huedin

230,00

260,00

260,00

22

Cluj- Călățele

300,00

350,00

350,00

23

Cluj - Beliș

370,00

420,00

420,00

ABONAMENTE - REDUCERE

1

1 linie oraș

16,50

18,00

18,00

2

2 linii oraș

24,75

27,00

27,00

O

3

Toate liniile nominalizate

35,75

39,00

39,00

4

Apahida

34,50

39,00

39,00

5

Dezmir

28,00

32,00

32,00

6

Florești

26,50

30,00

30,00

7

Luna

36,00

41,00

41,00

8

Pata

33,00

37,50

37,50

9

Sânicoara

26,00

29,50

29,50

ABONAMENTE SĂPTĂMÂNALE

PREORĂȘENEȘTI

1

Apahida

19,00

22,00

22,00

2

Baci

9,00

10,00

10,00

3

Baci +1 linie

18,00

20,00

20,00

4

V. Chintăului

13,50

16,00

16,00

5

Chinteni

18,50

21,00

21,00

6

Dezmir

15,50

18,00

18,00

7

Boju

23,00

26,00

26,00

8

Florești

15,00

17,00

17,00

9

Pata

18,50

21,00

21,00

10

Sânicoara

15,00

17,00

17,00

11

Luna

20,00

23,00

23,00

12

Deuș

23,50

27,00

27,00

13

Someșul Rece

23,00

26,00

26,00

14

Huedin

69,00

78,00

78,00

15

Călățele

82,50

94,00

94,00

16

Beliș

110,00

125,00

125,00