Hotărârea nr. 843/2005

Hotărârea 843/2005 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea comemorării a 16 ani de la Revolutia Română din decembrie 1989, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 20.000 lei (200.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 în vederea comemorării a 16 ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei (200.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 în vederea comemorării a 16 ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58649 din 06.12.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei (200.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 în vederea comemorării a 16 ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei (200.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 în vederea comemorării a 16 ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.

Nr. 843 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată

cu 25 voturi)

Contrasemnează:


Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj