Hotărârea nr. 842/2005

Hotărârea 842/2005 - Alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005, în vederea premierii sportivei Mihaela Botezan, cea mai bună sportivă clujeană a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5.000 de lei (50.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005, în vederea premierii sportivei Mihaela Botezan, cea mai bună sportivă clujeană a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei (50.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005, în vederea premierii sportivei Mihaela Botezan, cea mai bună sportivă clujeană a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85110 din 29.11.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 5.000 de lei (50.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005, în vederea premierii sportivei Mihaela Botezan, cea mai bună sportivă clujeană a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 de lei (50.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005, în vederea premierii sportivei Mihaela Botezan, cea mai bună sportivă clujeană a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 842 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Contrasemnează: Secretarul municipiului, jr. Mircea Jorj\