Hotărârea nr. 84/2005

Hotărârea 84/2005 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Trico Bebe SRL;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. TRICO BEBE S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința de ordinara,

Examinanc proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului local cu S.C. TRICO BEBE S.R.L. - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Horea Florea.Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol:

Analizând Referatul nr.287 din 10.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C.TRICO BEBE S.R.L.pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta M. Viteazul nr.3-4. in suprafața de 58,78 mp:

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C TRICO BEBE S.R.L. pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta M. Viteazul nr.3-4 , in suprafața de 58,78 mp., cu destinația de magazin nealimentar , in următoarele condiții:

S.C. TRICO BEBE S.R.L. se obliga :

  • a) sa achite cota de asociere de 14.500.000 (paisprezecezece milioane cinci sute mii) lei/luna. indexabila cu rata inflației;

  • b) sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat , sa faca amenajările interioare si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului dar nu mai mult de 2 ani.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.Contrasemnează:

Secretarul municipiului


. Mircea JorjNr 84 din 22 februarie 2005 ( Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi).