Hotărârea nr. 834/2005

Hotărârea 834/2005 - Alocarea sumei de 5030 lei de la bugetul local pe anul 2005 studentilor Dan Cristea si Nicoleta Lupea pentru sustinerea cheltuielilor financiare de participare si transport la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice de la Dublin, Irlanda, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

alocarea sumei de 5.030 lei de la bugetul local pe anul 2005 studenților Dan Cristea și Nicoleta Lupea pentru susținerea cheltuielilor financiare de participare și transport la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice de la Dublin (Irlanda), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 4.330 lei de la bugetul local pe anul 2005 studenților Dan Cristea și Nicoleta Lupea pentru susținerea cheltuielilor financiare de participare și transport la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice de la Dublin (Irlanda), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 76949 din 10.11.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 4.330 lei de la bugetul local pe anul 2005 studenților Dan Cristea și Nicoleta Lupea pentru susținerea cheltuielilor financiare de participare și transport la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice de la Dublin (Irlanda), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 5.030 lei de la bugetul local pe anul 2005 studenților Dan Cristea și Nicoleta Lupea pentru susținerea cheltuielilor financiare de participare și transport la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice de la Dublin (Irlanda), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

.Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președintele ședință, jr. OvidiuXaunatn Turdean

Nr. 834 din 13 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

■tetarul municipiului, jr. Mircea Jorj