Hotărârea nr. 823/2005

Hotărârea 823/2005 - Suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata către RADP Cluj-Napoca a sumei de 54.376,87 lei în baza Sentintei Civile nr. 203/CA/2004 a Tribunalului Alba, a Deciziei Civile nr. 276/A/2004 a Curtii de Apel Alba Iulia, a Deciziei nr. 5184/2005 si Certificatului eliberat de Înalta Curte de Casatie si Justitie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către R.A.D.P. Cluj-Napoca a suinei de 54.376,87 RON, în baza Sentinței Civile nr. 203 / CA / 2004 a Tribunalului Alba, a Deciziei Civile nr. 276 / A / 2004 a Curții de Apel Alba Iulia,

a Deciziei nr. 5184 / 2005 și Certificatului eliberat de înalta Curte de Casație și Justiție

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către R.A.D.P. C'luj-Napoca a sumei de 54.376.87 RON, în baza Sentinței Civile nr. 203 / CA / 2004 a Tribunalului Alba, a Deciziei Civile nr. 276 / A / 2004 a Curții de Apel Alba Iulia. a Deciziei nr. 5184 / 2005 și Certificatului eliberat de înalta Curte de Casație și Justiție - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 80254 / 411 / 18.11.2005 al Direcției economice cu privire la plata către R.A.D.P. Cluj-Napoca a sumei de 543.768.698 ROL (54.376.87 RON), reprezentând diferență de preț neachitată (223.606.063 ROL), aferentă contractului nr. 3975 / 1999. având ca obiect achiziționarea de aparate pentru dotarea locurilor de joacă pentru copii, dobânzi legale (310.614.819 ROL) și cheltuieli de judecată în fond și în apel (9.547.816 ROL), conform Sentinței Civile nr. 203 / C’A / 2004 a Tribunalului Alba, a Deciziei Civile nr. 276 / A / 2004 a Curții de Apel Alba Iulia, a Deciziei nr. 5184 / 2005 și Certificatului eliberat de înalta Curte de Casație și Justiție:

Reținând prevederile art. 969, 970 și 1361 Cod civil, ale art. 43 Cod comercial și ale art. 274 Cod procedură civilă:

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 și 46 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către R.A.D.P. C'luj-Napoca a sumei de 54.376,87 RON. în baza Sentinței Civile nr. 203 / CA / 2004 a Tribunalului Alba, a Deciziei Civile nr. 276 / A / 2004 a Curții de Apel Alba Iulia, a Deciziei nr. 5184 / 2005 și Certificatului eliberat de înalta Curte de Casație și Justiție.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 823 din 13 decembrie 2005


(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


PREȘEDI .Ir. CȘEDINȚĂ, ean Turdean


Cdritrasemnează:

SecretamI municipiului, Jr.Mircea Jorj