Hotărârea nr. 82/2005

Hotărârea 82/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001.proiect din inițiativa primarului.

Analizând Referatul nr. 9107/ 43/ 09.02.2005 al Direcției urbanism , prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.” " și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

1.

61475/4627/14.10.04

IELCIU S1MION

Extindere locuința P+M Str.Șiretului nr. 13-15

2

61476/4630/14.10.04

JURJ CONSTANTIN

Extindere si mansardare locuința, str.E.Teodororiu nr. 18

3.

82478/4819/6.01.05

BRIE FEL1CIA

Amplasare locuință familială, str. Vulturului nr. 5

4.

82558/4855/06.01.05

PÂIȘ LAURA-VERONICA

Amenajare cabinet stomatologic, deschidere acces direct din exterior Calea Florești nr. 60

5.

82736/4821/06.01.05

KOVACS BĂRLUȚIU 1STVAN

Reconversie apartament în spațiu comercial cu acces direct din exterior str. I.L. Caragiale nr. 5-7

6.

82662/4820/06.01.05

COSMA IOSIF

Amplasare imobil de locuit, str. Martin Opitz nr. 15

7.

81820/4818/06.01.05

DAV1D LAURA

Extinde și mansardare casă de locuit, str. Prof. Gh. Marinescu nr. 35

8.

82862/4843/06.01.05

BOCA GABR1EL CR1SAN

Amplasare imobil de locuit, str. Anatole France nr. 22

9.

80804/4817/06.01.05

DA VID VAS1LE

Recompartimentare și exindere spații existente, str. Frantz Liszt nr. 28A

10.

82749/4813/06.01.05

ȚENE 1OAN VAS1LE

Extindere locuință, cu concesionare teren, str. Patriciu Barbu nr. 64

11.

77306/4839/06.01.05

DRAGON! IR LI VIU

Extindere și etajare locuință- modificare proiect autorizat, str. Bihorului nr. 1

12.

818094838/06.01.05

SÎRBOVIDIU IOAN

Amplasare imobil de locuit- modificare proiect autorizat, str. M. Kalman nr. 50

13.

84221/4825/06.01.05

MOLNAR ANDREI

Extindere casă de locuit, str. Griviței nr. 22

14.

84428/4833/06.01.05

SC MARSIL SRL

Amenajare cabinet stomatologic cu acces direct din exterior,str. Aurel Vlaicu nr.

84438/4834/06.01.05

79395/4815/06.01.05

79378/4836/06.01.05

785744844/06.01.05

78402/4832/06.01.05

78667/4814/06.01.05

77539/4816/06.01.05

77520/4856/06.01.05

78687/4822/06.01.05

78907/4829/06.01.05

80018/4809/06.01.05

79585/4831/06.01.05

80073/4845/06.01.05

80516/4837/06.01.05

81370/4828/06.01.05

80473/4840/06.01.05

80475/4826/06.01.05

75367/4841/06.01.05

82088/4842/06.01.05

81838/4846/06.01.05

81840/4850/06.01.05

81839/4835/06.01.05

84641/4849/06.01.05

80796/4823/06.01.05

81652/4824/06.01.05

81640/4827/06.01.05

83324/4830/06.01.05

85113/4864/06.01.05

84606/4875/06.01.05


DEM ETER ANA

Amenajare coafor cu deschidere acces la fațadă, str. Tulcea nr. 28

MERCA IO AN

Construire balcon pe fațada posterioară a blocuilui, str. Crinului nr. 5

NAGY VIOL1NA pentru SC VIOMO1) SRL

Amenajare coafor cu deschidere scces direct din exterior, str. Bucium nr. 7-9

DOREAȚĂ ȘTEFAN DANIEL

Construire balcon la parter bloc. str. Retezat nr. I

SC VITRINA FELIX MEDIA SA

Refațadizare fațadă, str.Primăverii nr. I

SC ELECTRICA SA

Amplasare antenă de radio tranking și clădiri care o deservesc. Zona Dealul Steluța

MĂRGINEAN MIRCEA

Amplasare casă de locuit, str. Cocorilor nr. 38A

BARLF. VASILE

Amplasare casă de locuit, str. Corneliu Coposu nr. 90A-92

SC IOASIM IMPORT-EXPORT SRL

Amplasare copertină metalică pentru parcare auto. str. Răsăritului nr. 13

MARELE VASILE

Amplasare garaj auto. str. Heltai nr. 11

ȚINTARE TODOSIA

Extindere casă de locuit, str. Graurilor nr. 19-21

SUĂRĂȘANIOAN

Amplasare imobil de locuit, str. Cireșilor nr. 53

BĂLAN PALE

Modificare acces din exterior pentru amenajare rampă de handicapați

str. Observatorului nr. I 19

SC SPIR1DON INVEST SRL și SC DIEGO BELIO SRL

Restaurare parțială imobil. P-ța Unirii nr. 2

HOȚ DAN- OVID1L

Amplasare casă de locuit, str. Bihorului nr. 6A

SCHMIDT A.NNA și HRELIAS FELICIA

Extindere și amenajare locuință și garaj, str. Iugoslaviei nr. 28

POP FLORIN

Extindere locuință, str. Bolintineanu nr. 35

HORVATH LI VIU

Extindere și mansardare locuință, str. Oașului nr. 2A

NAN ANDREEA si DRAGOTA GABR1EL

Amplasare imobil de locuit D+P+M, str. Partizanilor nr. 72

GLIGOR GHEORGHE

Amplasare imobil de locuit, str. Timișului nr. 14

MOLDOVANALEXANDRU

Amplasare imobil de locuit. Colonia Becaș fn.

CRISTIAN DAN și ISTRATE LIVIU

Amplasare imobil de locuit, Colonia Becaș fn.

PAȚIU VASILE și VITA VASILE

Modificare P.U.D. - locuințe aprobat, str. Bună ZiuaCF.NAN IOAN ADRIAN

Amplasare imobil de locuit, str. Vlădeasa nr. 2A

NEMEȘ GABRIEL SEBASTIAN

Studiu volumetrie la clădire multifuncțională, str. Moților nr. 100

MATEI VASILE SI MATEI ADINA

Extindere și mansardare locuință, str. Sitarilor nr. 30

SC VALINASRL

Extindere și modernizare bar de zi, P-ța Abator nr. 12

POPIOAN

Amplasare imobil de locuit D+P+M, str.Donath nr.42

MARUSCIAC MIHAI

Mansardare și reamenajare imobi de locuit, str. Devei nr. 5

44.

274/4873/06.01.05

BĂLIBANU ILEANA

Amplasare imobile de locuit înșiruite P+E, str. Câmpului nr. 229- 235

45.

80166/4808/06.01.05

PAROHIA ROMANO-CATOLICA "SF.MIHAIL"

Amplasare statuie episcop Marton Aron - P.ta Unirii

46.

3459/4879/20.01.05

SC TERAPIA SA

Unitate de studii clinice de bioechivalentă, str. Fabricii nr. 124

47.

694/4880/20.01.05

SAS SEVER

Extindere locuință, str. Pajiștei nr. 42

48.

3401/4881/20.01.05

TĂGEAN MI HAI

Amplasare imobil de locuit S+P+M. str. Dunării nr. I45A

49.

2513/4882/20.01.05

NUȚ IOAN

Amplasare imobil de locuit D+P+M. str. Remetea nr.3

50.

523/4883/20.01.05

GABOR SIGISMUND

Amplasare imobil de locuit S+P+M, str. Pintea Viteazul fn.

51.

9338/4884/20.01.05

LOVASZ ANDREI

Construire balcon închis la parter bloc, str. Jupiter nr. 3

52.

1623/4885/20.01.05

SC ANDTRAVELSRL

Construire balcon închis cu acces direct din exterior, str. Primăverii nr. 8

53.

299/4886/20.01.05

MUREȘAN VIORICA

Construire balcon închis la parter, str. Dorobanților nr. 109

54.

4110/4919/03.02.05

BONCIAN TRAIAN

Construire 3 locuințe înșiruite, str.Fundătura Oașului nr.22-24

55.

1566/4920/03.02.05

SUCIU COSMIN

Amplasare locuință familiala P+E+M. str.Becaș nr.23

56.

6338/4921/03.02.05

GERGELY CSABA

Construire spațiu pentru comerț-servicii. str.S.AIbini nr. 103Nr. 82 din 22 februarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi )