Hotărârea nr. 805/2005

Hotărârea 805/2005 - Aprobarea utilizării fortei de muncă în anul 2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării forței de muncă în anul 2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării forței de muncă în anul 2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1678 din 26.10.2005 al Biroului Resurse umane prin care se propune aprobarea numărului de personal pentru efectuarea unor servicii pentru dezvoltarea comunității locale în anul 2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „e” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă utilizarea forței de muncă în conformitate cu prevederile art. 78 și 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței dc muncă, în anul 2006, în număr de 350 de persoane, pentru efectuarea unor servicii publice de refacere și întreținere a infrastructurii de ecologizare și de realizare a unor lucrări edilitare, a unor servicii sociale precum și pentru alte servicii considerate ca fiind în interesul comunității locale.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se însărcinează Biroul Resurse umane, Direcția tehnică, Direcția poliției comunitare, Serviciul protecție socială și Direcția economică.

Nr. 805 din 22 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)