Hotărârea nr. 790/2005

Hotărârea 790/2005 - Incetarea mandatului de consilier local al domnului Alin Păunel Tise din partea Aliantei DA PNL-PD si validarea mandatului consilierului supleant Adrian Gurzău din partea Aliantei DA PNL-PD.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Alin Păunei TIȘE, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D. și validarea mandatului consilierului supleant Adrian GURZĂU, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Alin Păunei Tișe, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D. și validarea mandatului consilierului supleant Adrian Gurzău, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând demisia domnului Alin Păunei Tișe din funcția de consilier local din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D., înregistrată sub nr. 81441/3 în data de 17 noiembrie 2005, ca urmare a numirii sale în funcția de prefect al județului Cluj;

Luând în considerare adresa nr. 81442/3 din data de 17 noiembrie 2005 a Alianței D.A. P.N.L.-P.D., prin care ne comunică faptul că următorul consilier supleant pe lista Alianței D.A. P.N.L.-P.D., la alegerile locale din 6 iunie 2004, este domnul Adrian Gurzău;

Analizând Referatul nr. 81441 din data de 17 noiembrie 2005 al Biroului Relații Consiliul local prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Alin Păunei Tișe, din partea Alianței D.A. - P.N.L.-P.D., în urma demisiei acestuia, datorită numirii sale în funcția de prefect al județului Cluj și propunerea de validare a mandatului consilierului supleant Adrian Gurzău, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D.;

Potrivit dispozițiunilor art. 60 al. 1 lit. a, 34 al. 1 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. încetează mandatul de consilier local al domnului Alin Păunei Tișe, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D.

Art. 2. Se validează mandatul consilierului supleant Adrian Gurzău, din partea Alianței D.A. P.N.L.-P.D.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul municipiului Cluj-Napoca și Biroul Relații Consiliul local.


Mp,


VzOnirasemrieaza:

SECRETARUL MUNICIPIULUI, \ Jr. Mircea JORJ

Nr. 790 din 22 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi).