Hotărârea nr. 789/2005

Hotărârea 789/2005 - Repartizarea consilierilor în consiliile de administratie ale gradinitelor din municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea consilierilor în consiliile de administrație ale grădinițelor din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea consilierilor în consiliile de administrație ale grădinițelor din municipiul Cluj-Napoca -proiect din inițiativa consilierilor: Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă, Horea loan Florea, Ciprian Adrian Păun;

Analizând Referatul nr. 77230 din 2.11.2005 al consilierilor Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă, Horea loan Florea, Ciprian Adrian Păun, prin care se propune repartizarea consilierilor în consiliile de administrație ale grădinițelor din municipiul Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 84/1995, Legea învățământului, modificată și completată precum și art. 4 din Normele metodologice pentru finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Ținând cont de Adresa nr. 183/13.01.2005 a Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. "d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea consilierilor în consiliile de administrație ale grădinițelor din municipiul Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘE

Nr. 789 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Contrasemnează:

S e cretaruLmijnicipiu lui, Jr. Mircea Jori-—__


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXĂ Ia Hotărârea nr. 789/2005


CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de administrație ale grădinițelor din municipiul Cluj-Napoca

Nr. Crt.

UNITATEA ȘCOLARA

ADRESA UNITATII

TELEFON

DIRECTOR

NUMELE ȘI PRENUMELE CONSILIERULUI

DESEMNAI

1.

Grădiniță cu p.p. Nr. 1

Slr. I.Creanga Nr. 46

591669

Comunici Livia

Postolaclie Nicoleta

2.

Grădiniță cu p.p. Nr. 2

Str. Horea Nr. 23

530130/435005

Blaga Eugenia

Turdean Ovidiu

3.

Grădiniță cu p.p. Nr. 52

Str. T.Vuia Nr. 87

416762

Negrea Rodica

Petric Mircea Cosmin

4.

Grădiniță cu p.p. Nr. 32

Str. Oașului Nr. 129

439605

Viman Valcria

Chioran Liviu Ioan

5.

Grădiniță cu p.p. Nr. 69

Str. Oțetului Nr. 3

429025

Moisa Marioara

Feketc Emoke

6.

Grădiniță cu p.p. Nr. 59

Str. Universității Nr.7-9

405300

Ștefan-Bârdea Angela

Molnos Lajos

7.

Grădinița cu p.p. Nr. 26

Str. Câmpeni Nr.3/C

534053

Rogoz Corina Mariana

Laszlo Attila

8.

Grădiniță cu p.p. Nr. 58

Str. Sighisoarei Nr. 15

424403/522440

Bartalici Ana

Sandu Mihai

9.

Grădiniță cu p.p. “Voinicel”

Str. Cardinal 1. Hossu Nr. 1

597151

Miclea Maria

Molnos Lajos

10.

Grădiniță cu p.n. Nr. 74

Str. Zorilor Nr. 36

524777

Păcurar Marioara

Pop loan

II.

Grădiniță cu p.p. Nr. 56

Str. Detunata Nr. 2

414453

Câmpean Emilia

Dulcă Maria

12.

Grădiniță cu p.p. Nr. 13

Str. Nirajului Nr. 9

547877

Cristea Viorica

Stamatian Vasile Florin

13.

Grădiniță cu p.p. Nr. 20

Str. A.Iancu Nr. 74

595004

Pojar Livia

Vușcan Ghcorghe loan

14.

Grădiniță cu p.p. Nr. 23

Str. Ilerculane Nr. 13

544866

Leva Emilia

Păun Ciprian Adrian

15.

Grădiniță cu p.p. Nr. 29

Str. Cojocnei Nr. 93-99

424710

Pocol Maria

Lăpușan Remus Gabricl

16.

Grădiniță cu p.p. Nr. 42

Bd. 21 Decembrie 1989 Nr. 124

430951

Chivaru Anuta

________________________________________________________1

Dulcă Maria

L/

17.

Grădiniță cu p.n. Nr. 47

Str. București Nr. 22

530538

Petruș Silvia

Tișe Alin Păunei

18.

Grădiniță cu p.n. Nr. 53

Str. Tarnavclor Nr. 4

556530

Gădălean Miliacla

Fio rea loan II oria

19.

Grădiniță cu p.p. Nr. 67

Str. Alverna Nr. 63

443418

Cosma Mihaela

Palii Caro)

20.

Grădiniță cu p.p. Nr. 64

Str. Al.Vlahuta Nr.59

420927

Vagncr Maria

Cordoș Alexandru

21.

Grădiniță cu p.p. Nr. 4

Str. Arinilor Nr.2-4

571288

Bucur Nicolcta

Dimitriu Ștefan Florea

22.

Grădiniță cu p.p. Nr. 16

Str. Moților Nr.135

593122

Petean Nicola Maria

Irsay Miklos

23.

Grădiniță cu p.n. Nr. 55

Str. G.Alexandrescu Nr. 21

572028

Maria Aștilean

Pântea Petru lacob

24.

Grădiniță cu p.p. Nr. 63

Str. G.Alexandrescu Nr. 27

562722

Pojar Maria

Nistor loan Silviu

25.

Grădiniță cu p.p. Nr. 66

Str. G.Alexandrescu Nr. 47

562088

Drăghici Camelia

Pușcaș Teodor Radu

26.

Grădiniță cu p.p. Nr. 68

Str. Fantanele Nr. 46

586365

Ghiulai Victorița

Sornogyi Gyula

27.

Grădiniță cu p.p. Nr. 70

Str. Mehedinți Nr. 19

564027

Lung Ana

Pop Eugen

28.

Grădiniță cu p.p. Nr. 71

Str. Moldoveanu Nr. 57

566776

Copaci Maria

Pop Eugen

29.

Grădiniță cu p.p. Nr. 72

Str. Tazlau Nr. 11

561127

Rogoz Florica

Cătană Adrian