Hotărârea nr. 748/2005

Hotărârea 748/2005 - Vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vanzarea unor spatii cu alta destinație in baza Legii nr.550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara, Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea proceselor verbale ale Comisiei constituita in baza Legii nr.550/2002 si a Hotărârii nr.858/2004 privind vanzarea spatiilor cu alta destinație - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Alin Tise, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002 cu privire la negocierea vanzarii unor spatii cu alta destinație pentru care exista sentințe definitive si irevocabile care stabilesc prețul minim de negociere precum si pentru alte spatii care îndeplinesc condițiile de vanzare prevăzute de Legea nr.550/2002;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziiiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba vanzarea prin negociere directa a următoarelor spatii:

1 . TOROCKAI RUDOLF, prețul conform raportului de evaluare este 18.800 RON (188.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 19.000 RON (190.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr.2, suprafața utila 18,91 mp. suprafața desfasurata 23,05 mp., cota indiviza teren 23,05 mp. Procesul- verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 2.5. C. MARNEL COMSERV S.R.L. reprezentata prin Suciu Vasile, prețul conform raportului de evaluare 85.500 RON (855.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 93.000 RON (930.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr.92-94, suprafața utila 42,44 mp. suprafața desfasurata 61,31 mp.,cota indiviza teren 75 mp. Procesul -verbal din anexa face parte din prezentul referat.

3. S.C. S&V SERVICE IMPEX S.R.L,reprezentat prin Vermesi Peter si Simonfi Olga, prețul conform sentinei este 136.150 RON (1.361.500.000 ROL), prețul final de vanzare este 245.000 RON (2.450.000.000 ROL) la care se adauga TVA, cu plata integrala la data semnării contractului.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Universității nr.1, suprafața utila 49,58 mp. suprafața desfasurata 62,19 mp., cota indiviza teren 15 mp. Procesul-verbal din anexa face parte din orezentul referat.

  • 4.5. C. COMONA IMPEX S.R.L. reprezentata prin lusan loan , prețul conform raportului de evaluare 272.900 RON (2.729.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 327.500 RON (3.275.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr.16, suprafața utila 103,83 mp. suprafața desfasurata 139 mp., cota indiviza teren 83 mp. Procesul- verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 5. JURJA IULIAN, prețul conform raportului de evaluare 48.500 RON (485.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 49.500 RON (495.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.L. Caragiale nr.10-12, suprafața utila 28,10 mp. suprafața desfasurata 35,86 mp -.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 6. RUSU CALIN EMILIAN, prețul conform raportului de evaluare 53.400 RON (534.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 68.000 RON (680.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr.12, suprafața utila 25,39 mp. suprafața desfasurata 38,63mp., cota indiviza teren 22 mp. Procesul- verbal din anexa face parte din prezentul referat.

7.S.C. TRANSEURO INVEST S.A.,reprezentata prin Moldovan Mariana prețul conform raportului de evaluare 470.000 RON (4.700.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 600.000 RON (6.000.000.000 ROL) la care se adauga TVA, preț care se va achita integral la semnarea contractului.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr.13, suprafața utila 96,08 mp. suprafața desfasurata 129,50 mp, cota indiviza teren 48 mp. Procesul -verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 8. NEMETI CRISTEA, prețul conform raportului de evaluare 115.900 RON (1.159.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 120.000 RON (1.200.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului Jar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr.94, suprafața utila 45,70 mp. suprafața desfasurata 58,50mp., cota indiviza teren 19,46 mp. Procesul- verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 9. NEGRU RADU si LAPUSAN DOREL , prețul conform raportului de evaluare 130.000 RON (1.300.000.000 ROL), prețul final de vanzare este 143.000 RON (1.430.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, suprafața utila 117,75 mp. suprafața desfasurata 143,80mp. Procesul -verbal din anexa face parte din prezentul referat.

ART.2 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaz. imobiliar de stat si Direcția economica.


■ctia fondului


Nr.748 din 25 octombrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)