Hotărârea nr. 74/2005

Hotărârea 74/2005 - Aprobarea P.U.D. Amenajări de incintă pentru bar si terasă, Drumul Făgetului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Amenajări de incintă pentru bar și terasă, Drumul Făgetului f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Amenajări de incintă pentru bar și terasă, Drumul Făgetului f.nr., beneficiar Cistelecan Ioan. proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 7067/431/01.02.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Amenajări de incintă pentru bar și terasă, Drumul Făgetului f.nr.. beneficiar Cistelecan Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 83166/ 4848/ 43/ 06.01.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajări de incintă


pentru bar și terasă, Drumul Făgetului f.nr., beneficiar Cistelecan Ioan, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, se propun platformă de parcare, terase și plantații, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 83166/ 4848/ 43/ 06.01.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 74 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)