Hotărârea nr. 734/2005

Hotărârea 734/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 891 din 20.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei RACZ ILDIKO, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr.36, ap.4;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se atribuie d-nei RACZ ILDIKO locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Șt.O.Iosif nr.l, ap.4. Termenul închirierii: până la data de : 08.04.2009. Imobilul se compune din: una cameră = 23,23 mp.; una bucătărie = 20,10 mp., un wc = 1,46 mp.

ART 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 734 din 25 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)