Hotărârea nr. 723/2005

Hotărârea 723/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 595/2005 (modificare nr. topo. si însusire documentatie tehnică de partaj).

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.595/2005.

(modificare nr.topo și însușire documentație tehnică de partaj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.595/2005 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 73854 din 20.10.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr.595/2005 în sensul modificării nr.topo. și însușirea documentației de partaj.;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată,;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l al Hotărârii nr.595/2005 care va avea următorul conținut:

“Se aprobă concesionarea în regim gratuit prin încredințare directă în favoarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, în vederea realizării a două posturi de transformare a energiei electrice, a terenului în suprafață totală de 97,92 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei nr.70, astfel:

 • -  teren în suprafață de 87,04 mp. ce va fi înscris în CF nou cu nr.topo. 15871/2/2/2, 15871/3/2/2, 15876/2/2, 15876/3/2, 15877/2/2, 15877/3/2, 15878/1/2, 15878/2/2/2, 15878/4/2, 15878/3/2/2, 15878/5/2, 15878/6/2/2, 15878/7/2/2/2, 15878/7/3/2/2/2 ;

 • -  teren în suprafață de 10,88 mp. ce va fi înscris în CF nou cu nr.topo. 15871/2/2/3, 15871/3/2/3, 15876/2/3, 15876/3/3, 15877/2/3, 15877/3/3, 15878/1/3, 15878/2/2/3, 15878/4/3, 15878/3/2/3, 15878/5/3, 15878/6/2/3, 15878/7/2/2/3, 15878/7/3/2/2/3.”

Art.II. Se însușește Documentația tehnică de partaj, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lI. Cu îndeplinirea prevederilor domeniului public și privat și Direcția econom


Nr. 723 din 25 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.723/2005

S.C.FERARRY COMIMPEX S.R.L.

Str. Prof. Ciortea nr.5/6

CLUJ-NAPOCA

J12/1580/1994

Tel.0744/251770

DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU PARTAJ

OBIECTIV : PARTAJARE IMOBIL

Str. Plevnei nr.70

Cluj-Napoca

BENEFICIARI: REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA


B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79


oct. 2005

MEMORIU TEHNIC


1/1. La solicitarea beneficiarei REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.79, reprezentata prin manager ec.EMIL MIRON, subsemnata ing. FERARU MARIA - ELENA, expert tehnic, am intocmit prezenta documentație tehnica privind " Partajarea imobilului din Cluj-Napoca, str.Plevnei nr.70" înscris in CF nr. 152929 CLUJ-NAPOCA.

I/2. OBIECTIVELE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE :

 • - Identificarea imobilului inscris in CF nr. 152929 CLUJ-NAPOCA, sub raport de CF si pe teren.

 • - Partajarea imobilelor prin atribuirea de numere topo noi.

 • - întocmire tabel de mișcare parcelara.


Cap.ll CONSTATĂRI:


Imobilul supus documentației este situat pe raza localității Cluj-Napoca, jud.Cluj, pe str. Plevnei nr.70 si se identifica cu cel inscris in :


CF nr. 152929 CLUJ-NAPOCA


- cu nr topo


Teren cu construcții in str. Plevnei nr.70

15871/2/2 - CENTRALA TERMICA DE ZONA “SOMES NORD" CLUJ NAPOCA. 15871/3/2 Construcții din beton, metal si cărămidă, pe fundații din beton, 15872/2 acoperite cu placa de beton tip terasa cu hidroizolatie, azbociment 15876/2 sau tabla.


15876/3

15877/2

15877/3

15878/1


 • 1. CENTRALA TERMICA

 • 2. CLĂDIRE ADMINISTRATIVA cu P+1 compusa din :

 • - dispecerat

 • - birouri


15878/2/2 15878/4 15878/3/2 15878/5 15878/6/2 15878/7/2/2


- laborator metrologic

3.ATELIER MECANIC

4.STATIE ELECTRICA 04/6KV

5.STATIE REDUCERE RĂCIRE

6.BAZINE SARAMURA

7.STATIE POMPE AVARIE


15878/7/3/2/2 8.REZERVOR AVARIE

9.COS DE FUM


10.DECANTOR


11.ATELIERE

12.STATIE POMPA PĂCURĂ

13.REZERVOARE DIN OTEL14.PLATFORME BETONATE


Teren in suprafața de 14387 mp.


PROPRIETARI :

1.STATUL ROMAN in administrarea :

2.CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA
Asupra construcțiilor se intabulează dreptul de proprietate cu titlu de drept lege in baza H.G. 711/25.11.1991 in favoarea :

3.REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA.Sarcini : Deodata cu inscrierea de sub B1-3 asupra terenurilor de sub construcții se inscrie dreptul de superficie in favoarea :

1.REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

Imobilul se compune din teren, aflat in proprietatea STATULUI ROMAN si clădiri care compun

- CENTRALA TERMICA DE ZONA "SOMES NORD" CLUJ-NAPOCA, aflate in proprietatea REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA.

Deoarece REGIA dorește sa amplaseze o statie in aproprierea clădirii centralei termice, dorește sa concesioneze o suprafața de 97,92 mp.


Având in vedere cele aratate mai sus, se propune următoarea partajare :

- cu nr. topo 15871/2/2/1 - Teren cu construcții in str.Plevnei nr.70 CENTRALA TERMICA DE ZONA 15871/3/2/1

15876/2/1

15876/3/1

15877/2/1

15877/3/1

15878/1/1

15878/2/2/1

15878/4/1

15878/3/2/1

15878/5/1

15878/6/2/1

15878/7/2/2/1

15878/7/3/2/2/1


“SOMES NORD” CLUJ NAPOCA.

Construcții din beton, metal si cărămidă, pe fundații din beton, acoperite cu placa de beton tip terasa cu hidroizolatie, azbociment sau tabla.

 • 1. CENTRALA TERMICA

 • 2. CLĂDIRE ADMINISTRATIVA cu P+1 compusa din

 • - dispecerat

 • - birouri

 • - laborator metrologic

 • 3. ATELIER MECANIC

4.STATIE ELECTRICA 04/6KV

5.STATIE REDUCERE RĂCIRE

6.BAZINE SARAMURA

7.STATIE POMPE AVARIE

 • 8. REZERVOR AVARIE

 • 9. COS DE FUM

 • 10. DECANTOR

 • 11. ATELIERE

12.STATIE POMPA PĂCURĂ

 • 13. REZERVOARE DIN OTEL

 • 14. PLATFORME BETONATE

Teren in suprafața de 14289.08 mp.
PROPRIETARI :

1.STATUL ROMAN in administrarea :

 • 2. CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

Asupra construcțiilor se intabulează dreptul de proprietate cu titlu de drept lege in baza H.G. 711/25.11.1991 infav.:

 • 3. REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-N.


Sarcini: Deodata cu inscrierea de sub B1-3 asupra terenurilor de sub construcții se inscrie dreptul de superficie in favoarea :

1.REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-N.

1) Se inscrie dreptul de servitute de trecere in lungime de 12,10 m si lățime de 3 m in favoarea parcelei cu nr. topo 15871/2/2/2, 15871/3/2/2,15876/2/2,15876/3/2,15877/2/2, 15877/3/2,15878/1/2, 15878/2/2/2 15878/4/2,15878/3/2/2,15878/5/2,15878/6/2/2,15878/7/2/2/2, 15878/7/3/2/2/2.

2) Se inscrie dreptul de servitute de trecere in lungime de 3,10 m si lățime de 3 m in favoarea parceÎGÎ cu nr. topo 15871/2/2'3, 15871/3/2/3 , 15876/2/3 , 15876/3/3 , 15877/2/3 , 15877/3/3 , 15878/1/3 , 15878/2/2/3 , 15878/4/3 , 15878/3/2/3 , 15878/5/3 , 15878/6/2/3 ,   15878/7/2/2/3,

15878/7/3/2/2/3.
- cu nr. topo 15871/2/2/2 - Teren.

15871/3/2/2

15876/2/2

15876/3/2

15877/2/2

15877/3/2

15878/1/2

15878/2/2/2

15878/4/2

15878/3/2/2

15878/5/2

15878/6/2/2

15878/7/2/2/2

15878/7/3/2/2/2

Teren in suprafața de 87.04 mp.

PROPRIETARI :

1.STATUL ROMAN in administrarea :

2.CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

Sarcini: Se inscrie dreptul de servitute de trecere in lungime de 12,10 m si lățime de 3 m pe parcela inscrisa in CF nr.152929 cu nr. topo 15871/2/2/1, 15871/3/2/1 , 15876/2/1 , 15876/3/1, 15877/2/1, 15877/3/1, 15878/1/1, 15878/2/2/1, 15878/4/1, 15878/3/2/1, 15878/5/1, 15878/6/2/1, 15878/7/2/2/1, 15878/7/3/2/2/1.

- cu nr. topo 15871/2/2/3 - Teren.

15871/3/2/3

15876/2/3

15876/3/3

15877/2/3

15877/3/3

15878/1/3

15878/2/2/3


15878/4/3

15878/3/2/3

15878/5/3

15878/6/2/3

15878/7/2/2/3

15878/7/3/2/2/3

Teren in suprafața de 10.88 mp

PROPRIETARI :

1.STATUL ROMAN in administrarea :

2.CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

Sarcini: Se inscrie dreptul de servitude de trecere in lungime de 3,10 m si lățime de 3 m pe parcela inscrisa in CF nr.152929 cu nr. topo 15871/2/2/1, 15871/3/2/1 , 15876/2/1, 15876/3/1, 15877/2/1, 15877/3/1, 15878/1/1, 15878/2/2/1, 15878/4/1, 15878/3/2/1, 15878/5/1 15878/6/2/1, 15878/7/2/2/1, 15878/7/3/2/2/1.


CAP. III. La prezenta documentație se anexeaza :

 • - copie CF nr.152929 Cluj-Napoca.

 • - plan de situație conform CF.

 • - plan de situație propus cu partajarea imobilului.

 • - tabel de mișcare parcelara.

CLUJ-NAPOCA oct. 2005I

PLAN DE SITUARE

I15873/5/1

15878/6/2/1


NR. TOPO. 15871/2/2 15871/3/2 15872/2 15876/3 15877/2 15877/3 15878/1


15871/2/1


158 75/2/1

15875/3/1


NR. TOPO.

15378/2/2

15878/4

15878/3/2

15878/5

15378/6/2 15878/7/2/2 15378/7/3/2/2


15895/1/1/1/1


58.65m


NR. TOPO.

15871/2/2/1 15871/3/2/1 15876/3/1 15877/2/1 15877/3/1 15878/1/1


15871/2/2/3 15871/3/2/3 15875/3/3 15877/2/3 15377/3/3 15873/1/3


15378/2/2/3

15878/4/3 15878/3/2/3

15378/5/3

15378/5/2/3 15878/7/2/2/3 15873/7/3/2/2/3


15371/2/2/2 15371/3/2/2 15876/3/2 15877/2/2 153’7/3/2 15878/1/2


15878/2/2/2

15878/4/2

15878/3/2/2

15878/5/2 15878/6/2/2 15873/7/2/2/2 15878/7/3/2/2/215874/2/1


15875/2/1

15875/3/1


15878/5/1

15878/6/2/1


15878/2/2/1 15878/4/1 15873/3/2/1 15878/5/1 15878/6/2/1 15878/7/2/2/1 15078/7/3/2/2/1


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR ______SITUAȚIA CONFORM C.F._______

SITUAȚIA PROPUSA

________________1___________________________


1

2

3

4

5

6

7

1

152929

15871/2/2/1

1.STATUL ROMAN in administrarea :

14289.08

Teren cu construcții in str.Plevnei nr.70 CENTRALA TERMICA DE

CLUJ-N.

15871/3/2/1

2.CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

ZONA “SOMES NORD” CLUJ NAPOCA.

15876/2/1

Asupra construcțiilor se intabulează dreptul de proprietate

Construcții din beton, metal si cărămidă, pe fundații din beton,

15876/3/1

cu titlu de drept lege in baza H.G. 711/25.11.1991 in fav.:

acoperite cu placa de beton tip terasa cu hidroizolatie, azbociment

15877/2/1

15877/3/1

3.REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-N.

sau tabla.

15878/1/1

Sarcini: Deodata cu inscrierea de sub B1-3 asupra

1.CENTRALA TERMICA

15878/2/2/1

terenurilor de sub construcții se inscrie dreptul de

2.CLĂDIRE ADMINISTRATIVA cu P+1 compusa din :

15878/4/1

superficie in favoarea :

- dispecerat

'îî’.f

15878/3/2/1

1.REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-N.

- birouri

15878/5/1

Sarcini:

- laborator metrologic

15878/6/2/1

1) Se inscrie dreptul de servitute de trecere in lungime

3.ATELIER MECANIC

z—-----

15878/7/2/2/1

de 12,10 m si lățime de 3 m in favoarea parcelei cu nr.

4.STATIE ELECTRICA 04/6KV

15878/7/3/2/2/1

topo 15871/2/2/2, 15871/3/2/2,15876/2/2, 15876/3/2,

5.STATIE REDUCERE RĂCIRE

15877/2/2, 15877/3/2 , 15878/1/2,15878/2/2/2 15878/4/2

6.BAZINE SARAMURA

, 15878/3/2/2 , 15878/5/2,15878/6/2/2,

7.STATIE POMPE AVARIE

15878/7/2/2/2, 15878/7/3/2/2/2.

8.REZERVOR AVARIE

L /

2) Se inscrie dreptul de se"vitute de trecere in lungime de

9.COS DE FUM

*

3,10 m si lățime de 3 m in favoarea parcelei cu nr. topo

10.DECANTOR

15871/2/2/3, 15871/3/2/3 , 15876/2/3 , 15876/3/3 ,

11.ATELIERE

15877/2/3,15877/3/3,15878/1/3 , 15878/2/2/3 ,

12.STATIE POMPA PĂCURĂ

15878/4/3 , 15878/3/2/3 , 15878/5/3 , 15878/6/2/3 ,

13.REZERVOARE DIN OTEL

15878/7/2/2/3, 15878/7/3/2/2/3.

14.PLATFORME BETONATE


NR. SER.

NR. C.F.

NR.TOPO

NR. CAD.

PROPRIETARI

SUPRAF. Teren mp.

DESCRIEREA IMOBILULUI

1

2

3

4

5

6

7

1

152929 CLUJ-N.

15871/2/2 15871/3/2 15872/2 15876/2 15876/3 15877/2 15877/3 15878/1 15878/2/2 15878/4 15878/3/2 15878/5 15878/6/2 15878/7/2/2 15878/7/3/2/2

1.STATUL ROMAN in administrarea :

 • 2. CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

Asupra construcțiilor se intabulează dreptul de proprietate cu titlu de drept lege in baza H.G. 711/25.11.1991 in favoarea :

 • 3. REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE

CLUJ-NAPOCA.

Sarcini: Deodata cu inscrierea de sub B1-3 asupra terenurilor de sub construcții se inscrie dreptul de superficie in favoarea .

1. REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

14387

Teren cu construcții in str.Plevnei nr.70 CENTRALA TERMICA DE ZONA "SOMES NORD" CLUJ NAPOCA.

Construcții din beton, metal si cărămidă, pe fundații din beton, acoperite cu placa de beton tip terasa cu hidroizolatie, azbociment sau tabla.

 • 1. CENTRALA TERMICA

 • 2. CLĂDIRE ADMINISTRATIVA cu P+1 compusa din :

 • - dispecerat

 • - birouri

 • - laborator metrologic

 • 3. ATELIER MECANIC

4.STATIE ELECTRICA 04/6KV

5.STATIE REDUCERE RĂCIRE

6.BAZINE SARAMURA

7.STATIE POMPE AVARIE

 • 8. REZERVOR AVARIE

 • 9. COS DE FUM

 • 10. DECANTOR

 • 11. ATELIERE

12.STATIE POMPA PĂCURĂ

 • 13. REZERVOARE DIN OTEL

 • 14. PLATFORME BETONATE

•—r—

'   j"—•

~3------

4

5

6

7

1

*CF NOU CLUJ-N.

15871/2/2/2 15871/3/2/2 15876/2/2 -15876/3/2 15877/2/2 15877/3/2 15878/1/2 15878/2/2/2 15878/4/2 15878/3/2/2 15878/5/2 15878/6/2/2 15878/7/2/2/2 15878/7/3/2/2/2

1.STATUL ROMAN in administrarea :

2.CONSILIULUI LOCAL AL MUN. Cl.UJ-NAPOCA

Sarcini: Se inscrie dreptul de servitute de trecere in lungime de 12,10 m si lățime de 3 m pe parcela inscrisa in CF nr.152929 cu nr. topo 15871/2/2/1,15871/3/2/1 , 15876/2/1,15876/3/1,15877/2/1,15877/3/1,

15878/1/1,15878/2/2/1,15878/4/1, 15878/3/2/1, 15878/5/1,15878/6/2/1,15878/7/2/2/1, 15878/7/3/2/2/1.

87.04

Teren.

1

CF NOU CLUJ-N.

15871/2/2/3 15871/3/2/3 15876/2/3 15876/3/3 15877/2/3 15877/3/3 15878/1/3 15878/2/2/3 15878/4/3 15878/3/2/3 15878/5/3 15878/6/2/3 15878/7/2/2/3 15878/7/3/2/2/3

1.STATUL ROMAN in administrarea :

2.CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

Sarcini: Se inscrie dreptul de servitude de trecere in lungime de 3,10 m si lățime de 3 m pe parcela inscrisa in CF nr.152929 cu nr. topo 15871/2/2/1,15871/3/2/1 , 15876/2/1,15876/3/1,15877/2/1,15877/3/1,

15878/1/1,15878/2/2/1,15878/4/1, 15878/3/2/1, 15878/5/1,15878/6/2/1,15878/7/2/2/1, 15878/7/3/2/2/1.

10.88

Teren.