Hotărârea nr. 719/2005

Hotărârea 719/2005 - Propuneri de atribuire denumiri străzi în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind propuneri de atribuire denumiri străzi si cartiere in municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinara,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerile de atribuire denumiri străzi si cartiere - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul 70874 din 06.10.2005 al Direcției tehnice si Direcției urbanism prin care se propune atribuirea de denumiri unor străzi și cartiere din municipiul Cluj-Napoca;

Având in vedere si avizul nr. 22327/05.05.2005 al Comisiei Județene de atribuire de denumiri:                                            .   —

Reținând prevederile Legii nr.48/2003 precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 si art. 46 din Legea nr. 15/2001 a administrației publice locale ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumiri unor străzi si cartiere din municipiul Cluj-?Iapoca, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobă schimbarea denumirii străzii din str.Smârdan, în str.Huedinului, de la poz. 24, sub rezerva aprobării acesteia de către Comisia județeană de atribuire de denumiri.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnica si Direcția urbanism.


Nr. 719 din 11 octombrie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu

18 voturi, prin vot nominal)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea

Nr. 719/2005


DIRECȚIA URBANISM

LISTA ATRIBUIRILOR DE DENUMIRI

- propuneri avizate de Comisia Județeană de Atribuire de Denumiri -

Nr. crt.

Localizare (Denumirea veche)

Denumirea propusă

I

DENUMIRI STRĂZI

Zona str. Bună Ziua

1

Alee care pornește din str. Bună Ziua înspre sud - zona cartier TEMPUS (P.U.D. Bună Ziua).

MARIN PREDA Scriitor 1922 - 1980

2

Alee care pornește din str. Bună Ziua înspre sud - zona cartier TEMPUS (P.U.D. Bună Ziua).

ZAHARIA STANCU Scriitor 1902 - 1974

3

Stradă care pornește din str. Bună Ziua înspre str. W.A.Mozart, (P.U.D. Bună Ziua).

ADRIAN MARINO Critic, istoric literar 1921 -2005

4

Stradă care pornește din str. Bună Ziua înspre str. W.A.Mozart, (P.U.D. Bună Ziua).

WOLFGANG GOETHE Scriitor, gânditor, om de știință 1749 - 1832

5

Stradă care pornește din str. Bună Ziua înspre sud și aflată la vest de sediul VITACOM ELECTRONICS (P.U.Z. Bună Ziua-Trifoiului).

CAMIL PETRESCU Scriitor 1894- 1957

6

Stradă care pornește din str. Bună Ziua înspre sud și aflată la est de sediul VITACOM ELECTRONICS (P.U.Z. Bună Ziua-Trifoiului)

COSTACHE NEGRI Om politic, diplomat, scriitor              1812-

1876

7

Stradă care pornește din str. Bună Ziua înspre sud și aflată la vest de str. Măceșului, lângă str. propusă Tudor Vianu (zona str. Trifoiului).

ALEXANDRU GPvAUR

Lingvist 1900- 1988

8

Stradă care pornește din str. Bună Ziua înspre nord - zona str. Trifoiului-P.U.D. Bună Ziua f.n.

NICOLAE TONITZA Pictor, grafician, critic de artă 1886 - 1940

9

Stradă care pornește din str. Bună Ziua înspre nord, lângă str. propusă Nicolae Tonitza - zona str. Trifoiului-P.U.D. Bună Ziua f.n.

ȘTEFAN LUCHIAN

Pictor 1868 - 1916

10

Stradă care pornește din str. Trifoiului spre vest (extindere P.U.D. Bună Ziua).

VASILE CONTA Filozof 1845 - 1882

11

Strada între str. propusă Petre Țuțea și str. propusă Vasile Conta, lângă str. propusă Ștefan Luchian (extindere P.U.D. Bună Ziua).

FADRUSZ JANOS

Sculptor 1858-1903

12

Strada langa străzile propuse Vasile Conta si Fadrusz Janos (extindere P.U.D. Bună Ziua).

THF.ODOR CAPIDAN Lingvist 1879 - 1953

13

Strada langa str. propusă Vasile Conta, înspre str. Trifoiului (extindere P.U.D. Bună Ziua).

DIMITRIE PACIUREA Sculptor 1873 - 1932

14

Stradă între str. Victor Papilian și str. George Bacovia, la sud de rezervoarele de apă (P.U.D. Zorilor - Pădurii).

TEO PETER Interpret de muzică rock

Zona str. Câmpului

15

Stradă aflată între str. Eugen Lovinescu și str. Moricz Zsigmond, înspre liziera pădurii Făget (P.U.Z. Mănăștur sud).

CEZAR BALTAG Scriitor 1939- 1997

16

Stradă aflată între str. Eugen Lovinescu și str. Moricz Zsigmond, înspre str. Câmpului (P.U.Z. Mănăștur sud).

CEZAR PETRESCU Prozator 1892 - 1961

17

Stradă scurtă care face legătura între str. propusă Cezar Baltag și str. propusă Cezar Petrescu (P.U.Z. Mănăștur sud).

ION MIHALACHE Om politic 1882 -1963

Zona aleea Negoiu

18

Stradă care face legătura între aleea Bâlea și strac Bucovina - P.U.D. Mănăștur Sud - teren pentru v

a propusă eterani.

DIMITRIE GUȘTI Sociolog 1880 - 1955

19

Stradă care face legătura între strada propusă Dimitrie Guști și strada propusă Bucovina - P.U.D. Mănăștur Sud - teren pentru veterani .

BASARABIA

20

Stradă care face legătura între aleea Negoiu și strada propusă Basarabia - P.U.D. Mănăștur Sud - teren pentru veterani.

BUCOVINA

21

Stradă care pornește din strada propusă Bucovina spre est - P.U.D. Mănăștur Sud - teren pentru veterani .

MIRCEA cel BĂTRÂN Domnitor al Țării Românești între anii 1386 -1418

22

Stradă care pornește din strada propusă Bucovina spre est, la nord de strada propusă Mircea cel Bătrân - P.U.D. Mănăștur Sud - teren pentru veterani.

. SEBASTIAN BORNEMISA

Publicist si primar al

Clujului 1890-1955

23

Stradă care face legătura între strada propusă Dimitrie Guști și strada propusă Bucovina - P.U.D. Mănăștur Sud - teren pentru veterani.

VASILE VELICAN Prof. Universitar agronomie, academician 1904-1984

24

Stradă care face legătura între strada propusă Bucovina și aleea Negoiu -P.U.D. Mănăștur Sud - teren pentru veterani.

Huedinului

Zona cartierului Gheorgheni

25

Stradă care pornește din str. Romul Ladea, înspre sud - vest, pe lângă mănăstirea de maici .

ANTONIO GAUDI Arhitect 1852 - 1926

26

Alee înfundată care pornește din prelungirea aleii Detunata (alee spre terenurile de sport) și intersectează aleea propusă Calistrat Hogaș - P.U.Z. prelungire Al. Vaida Voevod.

GALA GALACTION Scriitor 1879- 1961

27

Alee care face legătura între prelungirea str. Al. Vaida Voevod și aleea propusă Gala Galaction - P.U.Z. prelungire Al. Vaida Voevod.

CALISTRAT HOGAȘ Prozator 1848 - 1917

28

Alee care face legătura între prelungirea str. Al. Vaida Voevod și aleea propusă Mihail Sadoveanu - P.U.Z. prelungire Al. Vaida Voevod.

GEORGE

TOPÂRCEANU   Poet

1886 - 1937

29

Alee care face legătura între strada propusă Alecu Russo și aleea propusă Calistrat Hogaș - P.U.Z. prelungire Al. Vaida Voevod.

MIHAIL SADOVEANU

Scriitor 1880- 1961

30

Prelungirea străzii Alexandru Vaida Voevod .

AL . VAIDA VOEVOD Om politic român, medic 1872 - 1950

II

DENUMIRI CARTIERE

1

Zona colonia Sopor

Cartierul Sopor

2

Zona colonia Borhanci

Cartierul Borhanci

3

Zona colonia Becaș

Cartierul Becaș

4

Zona colonia Făget

Cartierul Făget

5

Zona Observatorului sud                        4

Cartierul Zorilor sud