Hotărârea nr. 715/2005

Hotărârea 715/2005 - Alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Consortiului Organizatiilro Studentesti, în vederea lansării cardului studentesc „StudCard”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 6.000 lei (60.000.000 lei ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Consorțiului Organizațiilor Studențești, în vederea lansării cârdului studențesc “StudCard", sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei (60.000.000 lei ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Consorțiului Organizațiilor Studențești, în vederea lansării cârdului studențesc “StudCard", sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă și Horea Florea;

Analizând Referatul nr. 68638 din 03.10.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 6.000 lei (60.000.000 lei ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Consorțiului Organizațiilor Studențești, în vederea lansării cârdului studențesc “StudCard", sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. 4’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei (60.000.000 lei ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Consorțiului Organizațiilor Studențești, în vederea lansării cârdului studențesc “StudCard", sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură


Și


Direcția economică.Nr. 715 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)