Hotărârea nr. 706/2005

Hotărârea 706/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL. LOCAL. AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70016/43/ 4.10.2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul: Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă următoarele avize ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

57988 5745/08.09.05- KABDEBO ISTVAN - Extindere si mansardare casă familiala, str. Streiului nr. 6 59274 5748 .08.09.05- SC TRANSILVANIA C-TII SA - str. Orâștiei nr.10

58076 5750 08.09.05-TATARU. DUMITRU - Locuință si garaj, str. Mărginașă nr. 44

60156 5757/08.09.05- DUMA N'ICODIM - Construire garaj, str. Pădurii nr.33

62876 5799 22.09.05- CRISTUREAN EMIL - Amplasare construcție comerț. str.Borhanci nr.92A

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 706 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)