Hotărârea nr. 703/2005

Hotărârea 703/2005 - Aprobarea P.U.D., Hală expo-vânzare, P+E, str. Beiusului.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Hală expo-vânzare, P+E, str. Beiușului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - Hală expo-vânzare, P+E, - str. Beiușului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69966/43/4.10.2005. al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea PUD- Hală expo-vânzare, P+E, str. Beiușului,

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teitoriului si urbanism nr. 60958. 5779/ 08.09.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f' și "g" și art. 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Hală expo-vânzare, P+E, str. Beiușului, beneficiar SC Fibrex C'o SRL, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru funcțiunile servicii, comerț, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 60958/ 5779/ 08.09.2005.

urbanism.


Art. 2. - Cu îndeplinire          '                         - ’ințează DirecțiaNr. 703 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )