Hotărârea nr. 687/2005

Hotărârea 687/2005 - Aprobarea P.U.D. Sediu firmă, S+D+P+2E+M, str. Zorilor nr. 27 – strada Curcubeului nr. 25.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Sediu firmă, S+D+P+2E+M Strada Zorilor nr. 27 - strada Curcubeului nr. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire sediu firmă, S+D+P+2E+M, strada Zorilor nr. 27 - strada Curcubeului nr. 25 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.58221/23.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - Construire sediu firmă, S+D+P+2E+M, strada Zorilor nr.27 - strada Curcubeului nr. 25, benficiar SC DAFO LOGISTIC SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 44249/ 5695 din 18.08.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă,

S+D+P+2E+M, strada Zorilor nr. 27 - strada Curcubeului nr.25, beneficiar: SC