Hotărârea nr. 684/2005

Hotărârea 684/2005 - Aprobarea pretului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 8069 din 15.09.2005 al Direcției economice prin care se propune aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit "d" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă prețul de 6,88 lei/oră/agent de pază, tară TVA, pentru paza cimitirelor, practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.


Nr. 684 din 20 septembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

R.A.D.P. Cluj Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 647/200,

V

CALCULATIE DE PREȚ NR.1

AGENT PAZA

Iulie 2005

DENUMIRE :

Tarif in program norma! de lucru

U.M.                   1 ora

MATERIALE

UM/ %

Preț unitar

Cons. specific

Valoare

MAN.

Tânăra, mediu orar

Norma de timp

Valoare

UTILAJ+ TRANSP

UM

Tarif

N.T.

VALOARE

M.C.

3.29

1.00

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

3.29

0.00

Chelt. aproviz.

5.00%

0.00

Total mat. +ch. apr.

0.00

Totali

0.00

3.29

0.00

Co.man.

0.00%

0.00

Spor munca grea

0.00%

0.00

Spor toxicitate

0.00%

0.00

-

SUBTOTAL1

3.29

CAS

22.00%

0.72

Ajutor șomaj

3.00%

010

Fond risc+AF

1.33%

0.04

CASS

7.00%

0.23

SUBTOTAL II

4.39

Chelt. corn, secție

27.00%

1.18

TOTAL II

5.57

IUI AL ill

COST SECȚIE

5.57

Chelt. gen. intrepr.

18%

1.00

TOTAl IV

Cost intrepr.

6.57

PROFIT

5%

0.33

PRFI

PRODUCȚIE

6.90

TVA

19%

1.31

TOTAL

8.21