Hotărârea nr. 682/2005

Hotărârea 682/2005 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 133/2005 (privind însusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE


privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 133/2005 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.63258 din 12.09.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune privind modificarea Hotărârii nr. 133/2005, în sensul din inventarul domeniului public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile care fac parte din domeniul public național și județean ;

Reținând prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”f’ și 46 din Legea nr.215/2001 a -administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă excluderea din inventarul domeniului public al municipiului Cluj-Napoca a următoarelor imobile :

 • - Poziția 7 - str. Băi ta nr.l

9                                             »

 • - Poziția 25 - str. Republicii nr.44

 • - Poziția 26 - str. Republicii nr.8

 • - Poziția 28 - str. Clinicilor nr.5

 • - Poziția 30 - str. Tăbăcarilor nr.l 1

9

 • - Poziția 161 - str. Republicii nr.23, str. Fabricii de Zahăr nr.49

 • - Poziția 162 - B-dul 21 Decembrie 1989 nr.138

9

 • - Pozițiile 10313-10622 bunuri reprezentând sistemele de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate.

 • - Poziția 41 - Teatrul Maghiar de Stat

 • - Poziția 42 - Opera Maghiară de Stat

 • - Poziția 43 - Teatrul Național și Opera Română

 • - Poziția 44 - Muzeul National de Istorie a Transilvaniei

9                                                       9

 • - Pozițiile 3134-3141 - bogățiile de orice natură ale solului în stare de zăcământ. Art.II. Se mențin în Inventarul domeniului public al municipiului Cluj-Napoca

următoarele imobile :

 • - Poziția 1,3 - str. Moților nr.l și str. Moților nr.l-3 - cu mențiunea la situația juridică actuală “litigiu pe rolul instanțelor de judecată”.

Art.III. Se aprobă includerea în Inventarul domeniului public al municipiului Cluj-Napoca a următoarelor imobile :

 • - Imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 21, reprezentând “Centru de zi pentru vârstnici”;

Imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. înfrățirii nr.15, reprezentând Centrul de zi “Țara Minunilor”, imobil înscris în CF nr. 305 Someșeni, nr. topo. 322/2/4/18/1/1.

Art.IV, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează comisiile de inventariere, Direcția economică și Direcția domeniului public și privat.

Nr. 682 din 20 septembrie 2005

* (Hotărârea a fost adoptată


cu 23 voturi)