Hotărârea nr. 681/2005

Hotărârea 681/2005 - Alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Facultătii de Constructii de Masini din cadrul univeritătii Tehnice din Cluj-Napoca pentru organizarea, în perioada 6-8 octombrie a.c., a celei de-a VII-a Conferinte Stiintifice Internationale MteM 2005 (Tehnologii Moderne în Constructia de Masini), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 de lei (100.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Construcții de Mașini din Cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru organizarea, în perioada 6-8 octombrie a.c., a celei de-a VH-a Conferințe Științifice Internaționale MteM 2005 (Tehnologii Modeme în Construcția de Mașini), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei (100.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Construcții de Mașini din Cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru organizarea, în perioada 6-8 octombrie a.c., a celei dc-a Vil-a Conferințe Științifice Internaționale MteM 2005 (Tehnologii Modeme în Construcția de Mașini), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierului Ioan Gheorghe Vușcan;

Analizând Referatul nr. 59754 din 14.09.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 10.000 de lei (100.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Construcții de Mașini din Cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru organizarea, în perioada 6-8 octombrie a.c., a celei de-a VH-a Conferințe Științifice Internaționale MteM 2005 (Tehnologii Moderne în Construcția de Mașini), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. 4,d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 de lei (100.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Construcții de Mașini din Cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru organizarea, în perioada 6-8 octombrie a.c., a celei dc-a VH-a Conferințe Științifice Internaționale MteM 2005 (Tehnologii Moderne în Construcția de Mașini), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ,

cultură și Direcția economică.


Nr. 681 din 20 sepembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)