Hotărârea nr. 648/2005

Hotărârea 648/2005 - Vânzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind măsurarea și vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.7136/45/12.09.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune însușirea proceselor-verbale privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat care se vând chiriașilor;

Reținând prevederile Legii nr.112/1995 și ale Legii nr. 501/2002 precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit f și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușesc procesele-verbale de evaluare privind vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, cuprinse în lista din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul de vânzare a locuințelor este cel stabilit de către Comisia tehnică de specialitate, la care se aplică coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr.648 din 20 septembrie 2005

(I lotărârca a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA FONDUL IMOBILIAR DE STATLISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE

Nr. crt.

NUMELE ȘI

PRENUMELE

ADRESA

SUPRAFAȚA UTILĂ

PREȚ FINAL

PREȚ FINAL LEU GREU

BAZA DE EVALUARE

1.

Băldean Doina

Str.C-tin Brâncuși nr.190, ap.75

82,23

326.984.530

32.698,45

Legea 112/1995

2.

Szabo Miklos

Str.N. Titulescu nr.43, ap. 10

73,00

345.418.278

34.541,83

Legea 112/1995

3.

Bodoczi Margareta

B-dul Eroilor nr.4, ap.l 1

40,79

138.841.008

13.884,10

Legea 112/1995

4.

Cristolțan Florica

P-ța M. Viteazul nr.29, ap.6

86,25

276.110.220

27.611,02

Legea 112/1995

5.

Amota Maria Iuliana

Str.Horea nr.6, ap. 19

49,03

158.1 10.764

15.811,08

Legea 112/1995

6.

Szekely Eva

Str.Gr.Alexandrescu nr.22, ap.26

66,61

251.438.184

25.143,82

Legea 112/1995

7.

Calo Rudolf

Str.Crișan nr.8, ap.2

61,70

202.729.675

20.272,97

Legea 112/1995

8.

Teburzucă Ana

Str.Tipografiei nr.21, ap.8

31,31

57.413.268

5.741,33

Legea 112/1995

9.

Bahrin Marinică

Str.Paris nr.66, ap.7

55,26

179.114.286

17.91 1,43

Legea 112/1995

10.

Laslo Liviu

Str.I.Antonescu nr.4, ap.26

49,97

228.719.280

22.871,93

Legea 112/1995

11.

Bradea Gheorghe

Str.Tr.Moșoiu nr. 14, ap.7

44,42

112.582.510

11.258,25

Legea 112/1995

12.

BokorIoan

Str.Memorandumului nr. 10 ap. 14

53,47

205.595.351

20559,54

Legea 1 12/1995

13.

Hedeșiu Maria Magdalena

Str.Dorobanților nr.49 ap.3

54,06

182.171.682

18.217,17

Legea 112/1995

14.

Baicn Hajnal

Str.Plopilor nr.5 ap.2

60,53

154.385.392

15.438,60

Legea 1 12/1995

DIRECTOR,

ȘTEFANIA FERENCZȘEF SERVICIU EVIDENȚĂ IMOBILE, CARTE FUNCIARĂ