Hotărârea nr. 640/2005

Hotărârea 640/2005 - Alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studentilor în vederea realizării Cutiei Acustice, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 130.000 lei (1.300.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studenților în vederea realizării CUTIEI ACUSTICE, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 de lei (1.300.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studenților în vederea realizării CUTIEI ACUSTICE, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57864 din 22.08.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 130.000 de lei (1.300.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studenților în vederea realizării CUTIEI ACUSTICE, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 130.000 de lei (1.300.000.000 ROL) de Ia bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studenților în vederea realizării CUTIEI ACUSTICE, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 640 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)