Hotărârea nr. 636/2005

Hotărârea 636/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajre a teritoriului si de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.57689/43/19.08.2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.” " și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

1.36460/5505/30.06.2005-SC ATICOM SRL

Construire balcon închis și deschidere acces direct din exterior, str. Câmpului nr.44

 • 2. 30806/55 10/30.06.2005-BRĂTESCU IOAN pL SC ELAMIR SRL

Deschidere acces din exterior, str. P. Maior nr. 11

 • 3. 42240/5512/30.06.2005 -EPARHIA REFORMATA

Lucrări reparații fațada la Inst. Teologic Protestant, P.ta A. Iancu nr. 13

 • 4.     /5521/30.06.2005 BRICIU CORNEL

Deschidere acces direct din exterior, str. Padin nr. 12

 • 5. 43690/5549/30.06.2005 EC EUROMEDIA GROUP SA Amplasare stații călători- 15 amplasamente

 • 6. 45225/5551/04.07.2005 ROMTELECOM SA - Amplasare dulapuri stradale

43108/5552/04.07.2005 str. Gruia, str. Magaziei, str.R. Vuia. str. Moților,

str. H. Obert, str. Republicii, str. Dorobanților,

str. G.Cosbuc , P.ta L. Blaga, str. A. Iancu

 • 7. 41755/5564/04.07.2005 SC LONG LIFE SRL

Amenajare terasă sezonieră, str. Brâncusi nr. 1

 • 8. 44466/5566/04.07.2005 CHIOREAN GABRIEL ROMULUS

Deschidere acces direct din ext., str. Primăverii nr. 6

 • 9. 48756/5571/12.07.2005 RUSU RADU RAZVAN Deschidere acces direct din exterior, Gr. Alexandrescu nr. 15

 • 10. 49870/5585/21.07.2005 ANGELO ANTOGNETTI Amenajare acces direct, Calea Dorobanților nr. 7 -

I 1.49584/5587/14.07.2005 SC CLUBUL DE FOTBAL CER ” ECOMAX " Complex sportiv, str. Călărașilor 12.40367/5624/21.07.2005 CAMPAN DUTU ADRIAN Amenajare sp. corn, la parter bloc și acces direct, str. Primăverii nr. 4

 • 13. 51956/5621/08.08.2005 PINTEA DOREL

Deschidere acces direct din exterior la parter, str. Tășnad nr. 5 ap.25

 • 14. 53669/5630/08.08.2005 BLAG T1T VAS1LE

Deschidere acces din exterior,

15.56588/5654/08.08.2005 RADP

Modernizare comlex sere, str. Bobâlna

 • 16. 52669/5631/08.08.2005 ROMTELECOM SA

Extindere rețele telefonice, str. Bună-ziua — str. C. Brâncuși

 • 17. 51934/5651/08.08.2005 GALGOAN HORATIU

Deschidere acces din exterior si construire balcon ,str. Gârbău nr.2

18.45478/5659/08.08.2005 FLOREA MARGARETA

Construire balcon la parter, str. Bucegi nr. 1 /40

 • 19. 50214/5653/08.08.2005 ROGNEAN ADINA

Deschidere 2 accese din exterior pentru spațiu comercial existent, str. București nr.23

 • 20. 56896/5661/18.08.2005 IIR1STEA IOAN

împrejmuirea proprietății, str. Actorului nr.9

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr.636 din 30 august 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)