Hotărârea nr. 635/2005

Hotărârea 635/2005 - Silnic Aura; Deleanu Cristina; Marian Octavian; Blaga Viorica; Pop Florin Romulus; Taut Teodor; Palco Melinda; Căprar Răzvan; Stana Antoniu; Cota Traian; Boancă Maria; Todoran Călin; Nasztrai Susana; Mocean Petru; Runcan Aurel; Rosca Mihai Horea; Cocis Ana; Toth Dionisiu Dezideriu; Andreica Florin; Miszti Csaba; Todea Simion; Fundatia pt Asociatia de Ajutor Mutual; Pojaru Horia; Cosman Mircea Horia; Pojar Toader; Nicoară Ioan Stan; Cenan Vasile Eugen; Cătinas Mircea; Nagy Roman Alexandru; Moldovan Grigore; Kociorva Marius; Visan Marcel; Badea Tincuta; Aluas Ana; Hodis Marcela; Duca Dan Sorin; Jude Dan, Ghior Petru; Ilutiu Zamfir; Szabo Balint Gyorgy; Oltean Tudor; Bejan Constantin;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehniee de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare i teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.57725/43/19.08.2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobare: avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

In urma dezbaterilor care au avut loc;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.” " și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Ai t.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

 • I. 41445/5504/30.06.2005- SILINIC AURA și DELEANU CRIST1NA

Extindere și etajare construcție, str. Porumbeilor nr. I

 • 2. 40649/5509/30.06.2005-MARIAN OCTAVIAN

Extindere locuință cu un corp construcție, str. C. Brâncuși

 • 3. 43265/5513/30.06.2005- BLAGA VIORICA ■

Mansardare și extindere construcție cu un corp , str. T. Vladimirescu nr. 6-8

 • 4. 43130/5514/30.06.2005 POP FLORIN ROMULUS

Amplasare imobil de locuit ,str. Copacilor nr. 6B

 • 5. 43476/5516/30.06.2005 TAUT TEODOR

Amplasare 2 imobile de locuit, str. E. Ionesco nr. 37C

 • 6. 43720/5517/30.06.2005 PALCO MELINDA

Extindere imobil de locuit, str. Razboieni nr. 7

 • 7. 27013/5337/18.05.2005 CAPRAR RAZVAN

Amplasare imobil de locuit, Colonia Borhanci nr. 92 bis

 • 8. 42461/5522/30.06.2005 STANA ANTONIU

Amplasare imobil de locuit, str. Negoiu f.n.

 • 9. 46902/5525/12.07.2005 COTA TRAI AN - BOANCA MARI A

Construire 2 locuințe familiale, P+E, Cânpului nr. 215 E

 • 10. 48695/5526/12.07.2005 TODORAN CALIN

Extindere imobil de locuit, Bd. I Decembrie 1989 nr. 170

 • II. 49060/5527/12.07.2005 NASZTRAI SUSANA

Extindere si mansardare locuntă, str. Ariesului nr. 105

12.47040/5528/12.07.2005 MOCEAN PETRU

Extindere locuință, str. Brassai nr. 17

13.46058/5529/12.07.2005 RUNCAN AUREL

Construire sp. eoni la parter, str. C. Brâncuși nr. 196-198

 • 14. 49130/5530/12.07.2005 ROSCA M1HA1 HOREA

Amplasare casă de locuit, D+P+M, str. Trandafirilor nr. 10

 • 15. 41080/5548/04.07.2005 COCIS ANA

Casă familială, str Tulgheșului nr.4A

16.40095/5550/30.06.2005 TOTH DION1S1U DEZ1DERIU

Amplasare locuință familială, str. Sitarilor nr. 18

 • 17. 44574/5556/04.07.2005 ANDREICA FLORIN

Imobil cu două locuințe , str. Cocorilor nr. 46A

 • 18. 49347/5557/12.07.2005 MISZT1 CSABA

Mansardare si extidere construcție parter, str. C. Coposu nr. 127

 • 19. 46549/5562/30.06.2005 TODEA SIMION

Locuințe colective-modif. reg. înălțime, str. Bună ziua f.n.

 • 20. 47012/5563/04.07.2005 FUND. PT. ASOC. AJUTOR MUTUAL

Amenajare mansardă locuibilă, str. Fortăreței nr. 12

21.44659/5565/04.07.2005 POJARU HORI A

Construire locuință fam., str. G.V. Bibescu nr. 27-29

22.42810/5567/04.07.2005 COSMAN MIRCEA HORI A

Construire casă familială. Colonia Borhanci f.n.

 • 23. 41083/5568/04.07.2005 POJAR TOADER

Mansardare loc. familiala, str. Maramureșului nr. 100

 • 24. 47187/5569/12.07.2005 N1COARA IOAN STAN

Extindere si mansardare imobil locuințe, str. Hârlețului nr. 10 A

 • 25. 38736/5570/12.07.2005 CENAN VASILE EUGEN

Construire casă de locuit D+P+M, str. Frunzișului f.n.

 • 26. 42738/5583/14.07.2005 CATINAS MIRCEA

Locuință familiala, Colonia Sopor nr. 32

 • 27. 45535/5584/14.07.2005 NAGY ROMAN ALEXANDRU

Construire corp locuință, str. Al. Vaida Voivod

 • 28. 48342/5586/24.07.2005 MOLDOVAN GR1GORE

Construire sp. comercial parter, Colonia Borhanci nr. 28

 • 29. 38797/5605/21.07.2005 KOCIORVA MARIUS

Amplasare firmă de confecții + hală+ birouri, str. Timișului nr. 3

 • 30. 40604/5539/30.06.2005 VISAN MARCEL

Constr. locuința familiala, SPM, Dâmbul Rorund F.N.

31.49863/5609/21.07.2005 BADEA TINCUTA

Mansardare locuință, str. Macinului nr. 42

 • 32. 48963/5615/21.07.2005 ALUAS ANA

Construire locuință P+E+M, Colonia Borhanci f.n.

 • 33. 51064/5616/21.07.2005 HODIS MARCELA

Construire terasă parter și etaj pe fațadă. + 3 garaje .str. Bălcescu nr. 12

 • 34. 50755/5617/21.07.2005 DUCA DAN SORIN

Locuința familială P+E+M, str. Actorului nr. 42 •

 • 35. 49649/5618/21.07.2005 JUDE DAN

Locuință familială , S+P+E+M,str. Artelor nr. 32

 • 36. 50596/5627/08.08.2005 CHIOR PETRU

Construire casă familială, P+E, str. R. Descartes nr. 44

 • 37. 50661/5655/08.08.2005 ILUTIU ZAMFIR

Reconstruire și mansardare apartament, Calea Turzii nr. 13-15

38.52855/5650/08.08.2005 SZABO BALINT GYORGY

Construire casă familială, D+P+E,str. Rahovei nr. 56

 • 39. 50596/5656/08.08.2005 OLTEAN TUDOR .

Extindere și etajare casă familială, str. J.J.Jaures nr. 17

 • 40. 56025/5660/08.08.2005 BEJAN CONSTANTIN

Locuință familială, str.Serpuitoare nr.51