Hotărârea nr. 605/2005

Hotărârea 605/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale D(S)+P+E, str. Odobesti nr. 45, 45A, 45B.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale D(S)+P+E str. Odobești nr. 45, 45A, 45B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuințe familiale l)(S)+P+E str. Odobești nr. 45- 45A, 45i» - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.53141 din 28.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale D(S)+P+E, str. Odobești nr. 45, 45A, 45B.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 44167/5559/30.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuințe


familiale D(S)+P+E, str. Odobești nr. 45, 45A, 45B, beneficiar ILEA DĂNUȚ și asociații prin care se reglementează amplasarea a trei locuințe familiale pe teren proprietate particulară, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.44167/5559/30.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 605 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)